Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 123l -- Työvoimakustannusindeksi (2016=100) toimialoittain - vuositiedot, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 32750 Päivitetty: 20230310 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S Yksityinen sektori, B-E Koko teollisuus, C Teollisuus, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., D-S Kunta (15)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), Työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaeriä, Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100), Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaluonteisia palkkaeriä, ..., Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin (2016=100) ilman kertaeriä vuosimuutos, % (8)


 2. 123m -- Työvoimakustannusindeksi (2016=100) toimialoittain - neljännesvuositiedot, 2007Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 87739 Päivitetty: 20230310 08.00

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2022Q4 (64)
  2. Toimiala (TOL 2008): B-S Yksityinen sektori, B-E Koko teollisuus, C Teollisuus, 10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus, ..., D-S Kunta (15)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), Työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaeriä, Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100), Kausitasoitettu työvoimakustannusindeksi (2016=100) ilman kertaluonteisia palkkaeriä, ..., Kausitasoitetun työvoimakustannusindeksin (2016=100) ilman kertaeriä vuosimuutos, % (8)


 3. 123n -- Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla toimialaryhmän (TOL 2008) mukaan - neljännesvuositiedot, 2007Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 14251 Päivitetty: 20230310 08.00

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2022Q4 (64)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, B-E Koko teollisuus, F Rakentaminen, G-N Palvelualat, O-S Hyvinvointipalvelut (5)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100) yksityisellä sektorilla, tulospalkkioiden osuus palkkasummasta, %, (1)


 4. 123p -- Tulospalkkioiden osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla toimialaryhmän (TOL 2008) mukaan - vuositiedot, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 7655 Päivitetty: 20230310 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Toimiala (TOL 2008): Yhteensä, B-E Koko teollisuus, F Rakentaminen, G-N Palvelualat, O-S Hyvinvointipalvelut (5)
  3. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100) yksityisellä sektorilla, tulospalkkioiden osuus palkkasummasta, %, (1)


 5. 123q -- Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla - neljännesvuositiedot, 2007Q1-2022Q4

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 10592 Päivitetty: 20230310 08.00

  1. Vuosineljännes: 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, ..., 2022Q4 (64)
  2. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, %, (1)


 6. 123r -- Muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla - vuositiedot, 2007-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 5891 Päivitetty: 20230310 08.00

  1. Vuosi: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2022 (16)
  2. Tiedot: Työvoimakustannusindeksi (2016=100), muiden kertaluonteisten palkkaerien osuus palkkasummasta yksityisellä sektorilla, %, (1)