Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

12ub -- Rakennetyöttömät sukupuolen ja koulutusasteen mukaan kk:n lopussa (6211), 2006M01-2024M02

Valitse muuttujat

Kyllä
26.3.2024
Rakennetyöttömät yhteensä (lkm.):
lukumäärä
Pitkäaikaistyöttömät (lkm.):
lukumäärä
Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (lkm.):
lukumäärä
Palveluilta työttömäksi jääneet (lkm.):
lukumäärä
Palveluilta palveluille siirtyneet (lkm.):
lukumäärä
24.4.2024
26.2.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
038_12ub_2024
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 5

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , Akaa , Alajärvi ,

Valittu 0 Yhteensä 414

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , Alempi perusaste , Ylempi perusaste ,

Valittu 0 Yhteensä 10

Valinnainen muuttuja
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2006M01 , 2006M02 , 2006M03 ,

Valittu 1 Yhteensä 218

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000

Tilaston kuvaus
Käsitteet ja määritelmät
... = Tieto on salassapitosäännön alainen

Tiedot

Rakennetyöttömät yhteensä (lkm.)

Rakennetyöttömät yhteensä kuukauden laskentapäivänä. Rakennetyöttömiin lasketaan pitkäaikaistyöttömät, rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät, palveluilta työttömäksi jääneet sekä palveluilta palveluille siirtyneet.

Pitkäaikaistyöttömät (lkm.)

Pitkäaikaistyöttömät eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleet kuukauden laskentapäivänä

Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät (lkm.)

Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät kuukauden laskentapäivänä. Rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät sisältää viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleet. Ei kuitenkaan edelliseen ryhmään kuuluvia yhdenjaksoisia pitkäaikaistyöttömiä.

Palveluilta työttömäksi jääneet (lkm.)

Palveluilta työttömäksi jääneet kuukauden laskentapäivänä. Palveluilta työttömäksi jääneisiin lasketaan viimeisen 12 kuukauden aikana työllistämisessä, työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, kokeilussa, vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa olleet, joiden työllistäminen on päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivää ja jotka ovat kuukauden laskentapäivänä työttöminä työnhakijoina. Henkilöt eivät sisälly pitkäaikaistyöttömien tai rinnasteisten pitkäaikaistyöttömien muuttujiin.

Palveluilta palveluille siirtyneet (lkm.)

Palveluilta palveluille siirtyneet kuukauden aslkentapäivänä. Palveluilta palveluille siirtyneiseen lasketaan työllistämisessä, työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa, työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, kokeilussa, vuorotteluvapaasijaisena, omaehtoisessa opiskelussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa laskentapäivänä olevat, jotka ovat olleet viimeisen 16 kuukauden aikana em. palveluissa, joka on kuitenkin päättynyt 3 kuukautta ennen laskentapäivänä voimassa olevan palvelun alkua. Lisäksi henkilön on täytynyt olla viimeisen 16 kuukauden aikana yhteensä vähintään 12 kuukautta työttömänä työnhakijana tai em. palvelussa.