Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13ak -- Väestö työmarkkina-aseman, sukupuolen ja suuralueen mukaan, 15-74-vuotiaat, 2012-2023

Valitse muuttujat

Kyllä
25.1.2024
Väestö, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työvoima, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työlliset, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työttömät, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työvoiman ulkopuolella olevat, 1000 henkilöä:
Tuhatta henkilöä
Työvoimaosuus, %:
%
Työllisyysaste, 15-64-vuotiaat, %:
%
Työttömyysaste, %:
%
22.1.2025
25.1.2022
Tilastokeskus, työvoimatutkimus
001_13ak_2023
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Väestö, 1000 henkilöä , Työvoima, 1000 henkilöä , Työlliset, 1000 henkilöä ,

Valittu 1 Yhteensä 8

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2012 , 2013 , 2014 ,

Valittu 1 Yhteensä 12

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 5

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio Työvoimatutkimus on uudistettu vuoden 2021 alussa. Taulukko sisältää uuden estimointimenetelmän mukaisiksi takautuvasti korjatut aikasarjat, jotka eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien tietojen kanssa. Tämä taulukko 13ak korvaa taulukon 11pm, joka on siirretty arkistokantaan. Ahvenanmaan tietoja ei julkaista tässä taulukossa perustuen Tilastokeskuksen ja Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimiston (ÅSUB) väliseen sopimukseen.