Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11q7 -- Ulosottovelalliset iän, sukupuolen ja pääasiallisen toiminnan mukaan, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 229689 Päivitetty: 20230405 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Velallisen ikä: Yhteensä, 0 - 14, 15 - 24, 25 - 34, ..., Tuntematon (10)
  3. Velallisen sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  4. Velallisen pääasiallinen toiminta: Yhteensä, Työvoima, Työlliset, Työttömät, ..., Tuntematon (9)
  5. Vireilläolo: Yhteensä, Avoin, Päättynyt, (3)
  6. Tiedot: Velallisten lkm, Ulosottovelkojen kokonaissaldo, euroa, Perinnässä olevat asiat lkm, (3)


 2. 11q8 -- Ulosottovelalliset koulutusasteen, ammatin ja ansiotulojen mukaan, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 578527 Päivitetty: 20230405 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Velallisen koulutusaste: Yhteensä, Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste 3, 4, Alin korkea-aste, Alempi korkeakouluaste, ..., Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon (6)
  3. Velallisen ammatti: Yhteensä, Johtajat ja ylimmät virkamiehet, Erityisasiantuntijat, Asiantuntijat, ..., Ammatti ei tiedossa (12)
  4. Velallisen tulodesiili: Yhteensä, I (vähävaraisin 10 %), II, III, ..., Tuntematon (12)
  5. Vireilläolo: Yhteensä, Avoin, Päättynyt, (3)
  6. Tiedot: Velallisten lkm, Ulosottovelkojen kokonaissaldo, euroa, Perinnässä olevat asiat lkm, (3)


 3. 11q9 -- Ulosottovelalliset sukupuolen, perhetyypin ja lasten lukumäärän mukaan, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 110093 Päivitetty: 20230405 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Velallisen sukupuoli: Yhteensä, Miehet, Naiset, Tuntematon, (4)
  3. Perhetyyppi: Yhteensä, Aviopari, Avopari, Yksinhuoltaja, ..., Tuntematon (6)
  4. Alaikäisten lasten lukumäärä: Yhteensä, 0, 1, 2, ..., 4+ (6)
  5. Vireilläolo: Yhteensä, Avoin, Päättynyt, (3)
  6. Tiedot: Velallisten lkm, Ulosottovelkojen kokonaissaldo, euroa, Perinnässä olevat asiat lkm, (3)


 4. 134f -- Ulosottoasiat, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 129061 Päivitetty: 20230405 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Vireilläolo: Yhteensä, Avoin, Päättynyt, (3)
  3. Hakijan henkilölaji: Yhteensä, Luonnollinen henkilö, Oikeushenkilö, (3)
  4. Ulosottoasia: Ulosottoasiat yhteensä, VEROASIAT, Ennakkovero, Jäännösvero (luonnolliset henkilöt), ..., Eurooppalainen tilivarojen turvaamismääräys (142)
  5. Tiedot: Asioiden lkm, (1)


 5. 137z -- Ulosottovelalliset kunnan ja maakunnan asukasluvun mukaan, 2009-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 394410 Päivitetty: 20230405 08.00

  1. Vuosi: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Vireilläolo: Yhteensä, Avoin, Päättynyt, (3)
  3. Alue: KOKO MAA, MK01 Uusimaa, Espoo, Helsinki, ..., Tuntematon (331)
  4. Tiedot: Velallisten lkm, Ulosottovelkojen kokonaissaldo, euroa, Perinnässä olevat asiat lkm, Velallisia alueen 1 000 asukasta kohden, Velallisia alueen 10 000 asukasta kohden (5)


 6. 13k1 -- Ulosottovelalliset, 2008-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 12150 Päivitetty: 20230405 08.00

  1. Vuosi: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2022 (15)
  2. Velallisen henkilölaji: Yhteensä, Luonnollinen henkilö, Oikeushenkilö, (3)
  3. Vireilläolo: Yhteensä, Avoin, Päättynyt, (3)
  4. Tiedot: Velallisten lkm, Ulosottovelkojen kokonaissaldo, euroa, Ulosottovelkojen kokonaissaldo, miljardia euroa, Perinnässä olevat asiat lkm, (4)