Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 127f -- Verot ja veronluonteiset maksut, vuosittain, 1975-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 664103 Päivitetty: 20230918 08.00

  1. Sektori: S13 Julkisyhteisöt, S13, S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet, S1311 Valtionhallinto, S1313 Paikallishallinto, ..., S212 Euroopan unionin toimielimet (8)
  2. Verolaji: Yhteensä, 1000 Tulo- ja pääomaverot, 1100 Kotitalouksien tulo- ja pääomaverot, 110001 Korkotulojen lähdevero, ..., 600010 EU:lle tilitettävät tuonnin verot (127)
  3. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  4. Tiedot: Käyvin hinnoin, miljoonaa euroa, Suhde BKT:hen, %, Osuus sektorin kokonaisveroista, %, Arvon muutokset, %, (4)


 2. 127j -- Nettoveroaste ja julkiset siirrot, vuosittain, 1975-2022

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 17463 Päivitetty: 20230918 08.00

  1. Vuosi: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022 (48)
  2. Sektori: S13, S212 Julkisyhteisöt ja Euroopan Unionin toimielimet, (1)
  3. Tiedot: Verot, miljoonaa euroa, Julkiset tulonsiirrot, miljoonaa euroa, Julkiset pääomansiirrot, miljoonaa euroa, Julkiset tukipalkkiot, miljoonaa euroa, ..., Nettoveroaste (nettoverojen suhde BKT:hen), % (8)