Alkuun
Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse muuttujat

13di -- Henkilöiden pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot henkilön iän ja sukupuolen mukaan, 2009-2022

Valitse muuttujat

Kyllä
21.9.2023
10. prosenttipiste:
Euroa
25. prosenttipiste:
Euroa
50. prosenttipiste (mediaani):
Euroa
75. prosenttipiste:
Euroa
90. prosenttipiste:
Euroa
95. prosenttipiste:
Euroa
99. prosenttipiste:
Euroa
Henkilöitä, joilla varallisuuslajia:
Lukumäärä
Varallisuuslajia omistavien henkilöiden osuus (%):
%
Keskiarvo:
Euroa
21.9.2024
2.12.2021
Tilastokeskus, kotitalouksien varallisuus
001_13di_2022
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 10. prosenttipiste , 25. prosenttipiste , 50. prosenttipiste (mediaani) ,

Valittu 1 Yhteensä 10

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: 2009 , 2013 , 2014 ,

Valittu 1 Yhteensä 11

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 5

Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Yhteensä , 0 - 15 , 16 - 24 ,

Valittu 0 Yhteensä 9

Valinnainen muuttuja

Valittu 0 Yhteensä 3

Valinnainen muuttuja
Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 300 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 30 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 300 000
Tilaston dokumentaatio . tieto on puuttuva Euromääräiset tiedot on esitetty viimeisimmän tilastovuoden rahassa.
Tilastoyksikkö: henkilö (asuntoväestö tilastovuoden lopussa).
Taulukon tunnusluvut on laskettu vain pörssiosakkeita tai sijoitusrahastoja omistaville henkilöille.
Pörssiosakkeet sisältävät Helsingin pörssissä noteeratut osakkeet ja vuodesta 2020 alkaen osakesäästötilit, joilla oli arvoa vuoden lopussa.
Sijoitusrahastot sisältävät suorat rahastosijoitukset (eivät epäsuorasti vakuutussäästämisen kautta omistettuja rahastoja).

Tiedot

10. prosenttipiste

Raja, jonka yläpuolelle jää 90 prosenttia varallisuuserää omistavista henkilöistä

25. prosenttipiste

Raja, jonka yläpuolelle jää 75 prosenttia varallisuuserää omistavista henkilöistä

50. prosenttipiste (mediaani)

Mediaani eli raja, jonka yläpuolelle jää 50 prosenttia varallisuuserää omistavista henkilöistä

75. prosenttipiste

Raja, jonka yläpuolelle jää 25 prosenttia varallisuuserää omistavista henkilöistä

90. prosenttipiste

Raja, jonka yläpuolelle jää 10 prosenttia varallisuuserää omistavista henkilöistä

95. prosenttipiste

Raja, jonka yläpuolelle jää 5 prosenttia varallisuuserää omistavista henkilöistä

99. prosenttipiste

Raja, jonka yläpuolelle jää 1 prosentti varallisuuserää omistavista henkilöistä

Henkilöitä, joilla varallisuuslajia

Varallisuuslajia omistavien henkilöiden lukumäärä asuntoväestössä

Varallisuuslajia omistavien henkilöiden osuus (%)

Varallisuuslajia omistavien henkilöiden osuus asuntoväestössä