Alkuun

StatFin

Taulukon valinnassa on kolme vaihetta: valitse taulukko, valitse muuttujat, näytä taulukko. Olet nyt vaiheessa Valitse taulukko
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 118q -- Ympäristönsuojelumenot, 2014-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 13889 Päivitetty: 20221026 08.00

  1. Sektorit ja toimialat: B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Energiahuolto, Päätoimiset ympäristönsuojelupalveluiden tuottajat ja vesihuolto, ..., Siirrot (8)
  2. Taloustoimi: Käyttö, Investoinnit, Maksetut tulonsiirrot, (3)
  3. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Ympäristönsuojeluaktiviteetti: Yhteensä, 01 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu, 02 Jätevesihuolto, 03 Jätehuolto, 04-09 Muut ympäristönsuojelumenot (5)
  5. Tiedot: Ympäristönsuojelumenot, milj. euroa, (1)


 2. 119h -- Yritysten ympäristönsuojelupalvelujen käyttö, 2014-2020

  Valitse osataulukko: Lataa: Näytä taulukko: Koko: 18922 Päivitetty: 20221026 08.00

  1. Toimiala (TOL2008): B Kaivostoiminta ja louhinta, 07 Metallimalmien louhinta, 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta, 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta, ..., 35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (26)
  2. Taloustoimi: Käyttö, Investoinnit, (2)
  3. Vuosi: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2020 (7)
  4. Ympäristönsuojelumenoluokka: Yhteensä, 01 Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu, 02 Jätevesihuolto, 03 Jätehuolto, 04-09 Muut ympäristönsuojelumenot (5)
  5. Tiedot: Ympäristönsuojelumenot, milj. euroa, (1)