Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11lv -- Adoptioner efter barnens födelseland, kön och åldersgrupp samt typ av adoption, 1987-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 439053 Ändrad senast: 20220831 08.00

  1. År: 1987, 1988, 1989, 1990, ..., 2021 (35)
  2. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  3. Typ av adoption: Totalt, Adoptioner av två föräldrar, Adoptioner av en förälder, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 -, (3)
  5. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  6. Uppgifter: Adoptioner, (1)


 2. 13qh -- Adoptioner efter föräldrarna till den som adopteras, 1999-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8801 Ändrad senast: 20220831 08.00

  1. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2021 (23)
  2. Föräldrarna till den som adopteras: TOTALT, TVÅ FÖRÄLDRAR, AV OLIKA KÖN, Adoptivmor och adoptivfar som föräldrar, Adoptivmor och biologisk far som föräldrar, ..., En adoptivfar som förälder (13)
  3. Uppgifter: Adoptioner, (1)