Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 008 -- Biblioteksbesök under de senaste 12 månaderna efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10228 Ändrad senast: 2012-12-04

  1. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. Åldersgrupp: Äldersgrupp totalt, 10-14 år, 15-24 år, 25-44 år, ..., 65- år (6)
  3. År: 1999, 2002, 2009, (3)
  4. Information: %, Personer, (2)
  5. Biblioteksbesök: Har besökt, Har inte besökt, Har besökt tidigare, Har aldrig besökt, N (viktat) (5)


 2. 009 -- Biblioteksbesök under de senaste 12 månaderna efter kön, kommungrupp och storområde, 15 år eller äldre

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13047 Ändrad senast: 2012-11-30

  1. Information: %, Personer, (2)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Statistisk kommungruppering/ Storområde: Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, Huvudstadsregionen, ..., Norra Finland (8)
  4. Biblioteksbesök: Har besökt, Har inte besökt, Har besökt tidigare, Har aldrig besökt, N (viktat) (5)
  5. År: 1999, 2002, 2009, (3)


 3. 010 -- Biblioteksbesök under de senaste 12 månaderna efter kön, utbildning och socioekonomisk ställning, 15 år eller äldre

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19576 Ändrad senast: 2012-11-30

  1. Information: %, Personer, (2)
  2. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Utbildningsnivå/ Sosioekonomisk ställning: Lägre grundnivå eller lägre, Högre grundnivå, Mellannivå, Lägsta högre nivå, ..., Person som sköter eget hushåll eller annan (15)
  4. Biblioteksbesök: Har besökt, Har inte besökt, Har besökt tidigare, Har aldrig besökt, N (viktat) (5)
  5. År: 1999, 2002, 2009, (3)


 4. 011 -- Tid som använts till att läsa efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5045 Ändrad senast: 2012-11-30

  1. Aktivitet: 55 Dagstidningar, 56 Tidskrifter, 57 Böcker, 58 Ospecificierat läsande, 55-58 Läsande totalt (5)
  2. Information: Använd tid timmar, minuter/dygn, (1)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: 10-14 år, (1)
  5. År: 1987-1988, 1999-2000, 2009-2010, (3)


 5. 012 -- Deltagande i kulturevenemang

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4779 Ändrad senast: 2019-09-12

  1. Grupp: 10 år eller äldre Alla totalt, Män, Kvinnor, 10–14 år, ..., 65– år (8)
  2. År: 1991, 1999, 2009, 2017, (4)
  3. Information: Har deltagit i minst ett kulturevenemang under de senaste 12 månaderna, Har deltagit inte i minst ett kulturevenemang under de senaste 12 månaderna, Totalt, N (viktat), (4)


 6. 013 -- Konst som hobby

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4713 Ändrad senast: 2019-09-12

  1. Grupp: 10 år eller äldre Alla totalt, Män, Kvinnor, 10–14 år, ..., 65– år (8)
  2. År: 1991, 1999, 2009, 2017, (4)
  3. Information: Har skrivande, musik, sång, teater eller bildkonst som hobby nuförtiden, Har inte skrivande, musik, sång, teater eller bildkonst som hobby nuförtiden, Totalt, N (viktat), (4)