Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13bl -- Antalet kandidater och deras genomsnittsålder partivis efter välfärdsområde och kommun i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126184 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Välfärdsområde och kommun: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (375)
  4. Uppgifter: Antalet kandidater, Fullmäktigeledamot, Medelålder, (3)


 2. 13bm -- Kandidater efter åldersgrupp samt välfärdsområde och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12642 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 3. 13bn -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Östra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 150938 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Johanna / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Ahola Riitta / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Eloranta Anna-Mari / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Emeleus Birgitte / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, ..., Wahrman Kalevi / FKP / Östra Nylands välfärdsområde (371)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 4. 13bq -- Kandidater efter åldersgrupp samt parti och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12326 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 5. 13br -- Kommunala fullmäktigeledamöter och riksdagsledamöter bland kandidaterna i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25680 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Av de invalda riksdagsmän, Fullmäktigeledamot, (3)


 6. 13bt -- Kandidaternas ålder efter parti och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29317 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20, ..., 90 (71)
  4. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 7. 13bv -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Östra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 255263 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), 407 Lappträsk, ..., 01 753 Box (007) (48)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Johanna / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Ahola Riitta / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Eloranta Anna-Mari / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Emeleus Birgitte / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, ..., Wahrman Kalevi / FKP / Östra Nylands välfärdsområde (371)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 8. 13bw -- Välfärdsområdesvalet uppgifter om röstning, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 365056 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, Förhandsröstningsprocenten (5)


 9. 13bx -- Välfärdsområdesvalet uppgifter om röstning, kasserade röstsedlar efter röstningsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 317120 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  3. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (11)


 10. 13by -- Välfärdsområdesvalet partiernas väljarstöd, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3507381 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Röstningsområde: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  4. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster, ..., Andel av förhandsröster, % (6)


 11. 13c1 -- Antal invalda och procentuella andelar efter parti och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49329 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Andel av förhandsröster, %, ..., Andel av invalda, % (6)


 12. 13c2 -- Invalda efter åldersgrupp samt kön och parti i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19035 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  4. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Av de invalda riksdagsmän, Fullmäktigeledamot, (3)


 13. 13c3 -- Invalda efter åldersgrupp samt kön och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19262 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Av de invalda riksdagsmän, Fullmäktigeledamot, (3)


 14. 13c4 -- Kasserade röstsedlar efter orsak och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23161 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Välfärdsområde och kommunform: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 213 Landsbygdskommuner (83)
  3. Uppgifter: Förkastade röstsedlar, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)


 15. 13c6 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Mellersta Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 217847 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aarnio Anu / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eloranta Olavi / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eskelinen Niko / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Fahlström Seppo / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, ..., Haaparanta Satu / E536 / Mellersta Nylands välfärdsområde (535)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 16. 13c7 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Västra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 297287 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Juri / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aho Jarmo / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Ahonvala Riikka / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aitola Minna / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, ..., Tallqvist Jan / USLU / Västra Nylands välfärdsområde (748)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 17. 13c8 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Vanda och Kervo välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 205471 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Atzmon Maiju / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Ben Richard / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bruun Susanna / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bäckström Lars-Peter / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, ..., Hovinen Jari / E498 / Vanda och Kervo välfärdsområde (497)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 18. 13c9 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Egentliga Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 303107 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Anitta / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alanko Kaarlo / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alari Tatu / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alho Niina / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, ..., Mäkelä Teemu / E743 / Egentliga Finlands välfärdsområde (742)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 19. 13ca -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Satakunta välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 193740 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahokangas Petri / SDP / Satakunta välfärdsområde, Alenius Sinikka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Antila Jukka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Bergroth-Lampinen Diana / SDP / Satakunta välfärdsområde, ..., Kankkonen Taru / VSY / Satakunta välfärdsområde (495)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 20. 13cb -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Egentliga Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 193618 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahlqvist Leila / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Alijärvi Pirjo / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arminen Mikko / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arola Otto / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, ..., Uotila Jenni / E477 / Egentliga Tavastlands välfärdsområde (476)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 21. 13cc -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Birkalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 280531 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Jussi-Pekka / SDP / Birkalands välfärdsområde, Ala-Herttuala Marika / SDP / Birkalands välfärdsområde, Aleksovski Atanas / SDP / Birkalands välfärdsområde, Alosaimi Abdullah / SDP / Birkalands välfärdsområde, ..., Virtanen Timo / E725 / Birkalands välfärdsområde (724)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 22. 13cd -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 209209 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Al-Hajj Abdulhafedh / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Alatalo Riitta-Raakel / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Aslamaa Martti / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Basboga Alettin / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, ..., Tirkkonen Taru / VKK / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde (516)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 23. 13ce -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Kymmenedalens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 166730 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Arto / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arola Sami / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arvila Tuija / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Brask Nina / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, ..., Soiri Miika / VKK / Kymmenedalens välfärdsområde (415)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 24. 13cf -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Södra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162076 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Arvela Eeva / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Byckling Leena / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Cederström Kirsti / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Forsman Tero / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, ..., Oikkonen Anu / PKPY / Södra Karelens välfärdsområde (398)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 25. 13cg -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Södra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149137 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aholainen Markku / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hakkarainen Juha / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Harmoinen Jorma / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hassinen Riitta / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, ..., Maczulskij Toni / E370 / Södra Savolax välfärdsområde (369)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 26. 13ch -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Norra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 222736 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aallosvirta Veijo / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Aholainen Anne / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Airaksinen Tanja / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Backnäs Teemu / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, ..., Vesterinen Eeva-Liisa / E562 / Norra Savolax välfärdsområde (561)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 27. 13ci -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Norra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 197294 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ainasto Päivi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eloranta Satu-Sisko / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eronen Virpi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eskelinen Seppo / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, ..., Ward Riitta / VKK / Norra Karelens välfärdsområde (487)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 28. 13cj -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Mellersta Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 254482 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahtamo Alina / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Asp-Dalfidan Katri / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Autio Mauno / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Blom Jari / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, ..., Viitala Markus / VKK / Mellersta Finlands välfärdsområde (630)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 29. 13ck -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Södra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172599 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Anne / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Aninko-Rajala Ulla / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Behm Niina / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Berg Tuomas / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, ..., Yli-Kaatiala Johanna / VKK / Södra Österbottens välfärdsområde (410)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 30. 13cl -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162405 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Airaksinen-Rajala Oili / SDP / Österbottens välfärdsområde, Ala-Heikkilä Sari / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Minna / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Pirjo / SDP / Österbottens välfärdsområde, ..., Leponen Tuula / MSK / Österbottens välfärdsområde (408)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 31. 13cm -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Mellersta Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 153037 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Autio Tiina / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Batman Mehmet / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Boberg-Santala Linda / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Elo Johanna / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, ..., Rytioja Pirjo / VKK / Mellersta Österbottens välfärdsområde (362)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 32. 13cn -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Norra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 263352 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahl Kristina / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ahlholm Jani / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Aho Jari / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ala-aho Tuula / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, ..., Lokka Junes / E637 / Norra Österbottens välfärdsområde (636)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 33. 13cp -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Kajanalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 147432 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Keijo / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Bäckman Markku / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Forsberg Jorma / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Haataja Atte / SDP / Kajanalands välfärdsområde, ..., Heikkinen Esa / VKK / Kajanalands välfärdsområde (379)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 34. 13cq -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Lapplands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164177 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aikio Ara / SDP / Lapplands välfärdsområde, Alamommo Jaakko / SDP / Lapplands välfärdsområde, Antinkaapo Niina / SDP / Lapplands välfärdsområde, Aro Lasse / SDP / Lapplands välfärdsområde, ..., Yritys Inkeri / YL1 / Lapplands välfärdsområde (425)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 35. 13cr -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Mellersta Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 491202 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 02 Mellersta Nylands välfärdsområde, 106 Hyvinge, 02 106 Vieremä (001), 02 106 Sahanmäki (002), ..., 02 858 Kellokoski Itäinen (015) (74)
  3. Kandidatens nummer: Aarnio Anu / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eloranta Olavi / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eskelinen Niko / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Fahlström Seppo / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, ..., Haaparanta Satu / E536 / Mellersta Nylands välfärdsområde (535)
  4. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, (3)


 36. 13cs -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Västra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1125979 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 03 Västra Nylands välfärdsområde, 049 Esbo, 03 049 Morby (001), 03 049 Jofs-Kirstibrinken (002), ..., 03 927 Etelä-Vihti (008) (143)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Juri / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aho Jarmo / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Ahonvala Riikka / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aitola Minna / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, ..., Tallqvist Jan / USLU / Västra Nylands välfärdsområde (748)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 37. 13ct -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Vanda och Kervo välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 497932 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 04 Vanda och Kervo välfärdsområde, 092 Vanda, 04 092 Tavastberga (101), 04 092 Tavastby (102), ..., 04 245 Lapila (009) (80)
  3. Kandidatens nummer: Atzmon Maiju / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Ben Richard / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bruun Susanna / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bäckström Lars-Peter / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, ..., Hovinen Jari / E498 / Vanda och Kervo välfärdsområde (497)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 38. 13cu -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Egentliga Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1242244 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 05 Egentliga Finlands välfärdsområde, 019 Aura, 05 019 Aura (001), 202 S:t Karins, ..., 05 918 R-omr 001 (001) (162)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Anitta / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alanko Kaarlo / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alari Tatu / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alho Niina / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, ..., Mäkelä Teemu / E743 / Egentliga Finlands välfärdsområde (742)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 39. 13cw -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Egentliga Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 385462 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 07 Egentliga Tavastlands välfärdsområde, 061 Forssa, 07 061 Teatteritalo (001), 07 061 Heikka (002), ..., 07 981 R-omr 001 (001) (62)
  3. Kandidatens nummer: Ahlqvist Leila / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Alijärvi Pirjo / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arminen Mikko / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arola Otto / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, ..., Uotila Jenni / E477 / Egentliga Tavastlands välfärdsområde (476)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 40. 13cv -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Satakunta välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 469212 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 06 Satakunta välfärdsområde, 050 Eura, 06 050 Eura (001), 06 050 Kauttua (002), ..., 06 886 Kullaa (004) (80)
  3. Kandidatens nummer: Ahokangas Petri / SDP / Satakunta välfärdsområde, Alenius Sinikka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Antila Jukka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Bergroth-Lampinen Diana / SDP / Satakunta välfärdsområde, ..., Kankkonen Taru / VSY / Satakunta välfärdsområde (495)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 41. 13cx -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Birkalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1449989 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 08 Birkalands välfärdsområde, 020 Ackas, 08 020 Toijalan läntinen (001), 08 020 Toijalan itäinen (002), ..., 08 980 Kuru (011) (200)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Jussi-Pekka / SDP / Birkalands välfärdsområde, Ala-Herttuala Marika / SDP / Birkalands välfärdsområde, Aleksovski Atanas / SDP / Birkalands välfärdsområde, Alosaimi Abdullah / SDP / Birkalands välfärdsområde, ..., Virtanen Timo / E725 / Birkalands välfärdsområde (724)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 42. 13cy -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 460853 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 09 Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, 016 Asikkala, 09 016 Asikkala (001), 081 Gustav Adolfs, ..., 09 781 Kirkonkylä (001) (71)
  3. Kandidatens nummer: Al-Hajj Abdulhafedh / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Alatalo Riitta-Raakel / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Aslamaa Martti / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Basboga Alettin / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, ..., Tirkkonen Taru / VKK / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde (516)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 43. 13cz -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Kymmenedalens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 374924 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 10 Kymmenedalens välfärdsområde, 075 Fredrikshamn, 10 075 Alakaupunki (001), 10 075 Husula (002), ..., 10 935 Virojoki (003) (73)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Arto / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arola Sami / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arvila Tuija / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Brask Nina / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, ..., Soiri Miika / VKK / Kymmenedalens välfärdsområde (415)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 44. 13d1 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Södra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 281186 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 11 Södra Karelens välfärdsområde, 153 Imatra, 11 153 Vuoksenniska (001), 11 153 Tuulikallio (002), ..., 11 831 Kirjamoi (004) (50)
  3. Kandidatens nummer: Arvela Eeva / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Byckling Leena / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Cederström Kirsti / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Forsman Tero / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, ..., Oikkonen Anu / PKPY / Södra Karelens välfärdsområde (398)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 45. 13d2 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Södra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 306974 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 12 Södra Savolax välfärdsområde, 046 Enonkoski, 12 046 Enonkoski (001), 097 Hirvensalmi, ..., 12 768 Lohilahti (002) (65)
  3. Kandidatens nummer: Aholainen Markku / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hakkarainen Juha / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Harmoinen Jorma / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hassinen Riitta / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, ..., Maczulskij Toni / E370 / Södra Savolax välfärdsområde (369)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 46. 13d3 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Norra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 716097 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 13 Norra Savolax välfärdsområde, 140 Idensalmi, 13 140 Eteläinen (001), 13 140 Hernejärvi (002), ..., 13 925 Vieremä (001) (117)
  3. Kandidatens nummer: Aallosvirta Veijo / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Aholainen Anne / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Airaksinen Tanja / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Backnäs Teemu / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, ..., Vesterinen Eeva-Liisa / E562 / Norra Savolax välfärdsområde (561)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 47. 13d4 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Norra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 434870 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 14 Norra Karelens välfärdsområde, 090 Heinävesi, 14 090 Etelä-Heinävesi (001), 14 090 Pohjois-Heinävesi (002), ..., 14 848 Läntinen (003) (72)
  3. Kandidatens nummer: Ainasto Päivi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eloranta Satu-Sisko / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eronen Virpi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eskelinen Seppo / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, ..., Ward Riitta / VKK / Norra Karelens välfärdsområde (487)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 48. 13d5 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Mellersta Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 715126 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 15 Mellersta Finlands välfärdsområde, 077 Hankasalmi, 15 077 Asema (001), 15 077 Kirkonkylä (002), ..., 15 992 Sumiainen (006) (101)
  3. Kandidatens nummer: Ahtamo Alina / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Asp-Dalfidan Katri / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Autio Mauno / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Blom Jari / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, ..., Viitala Markus / VKK / Mellersta Finlands välfärdsområde (630)
  4. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, (3)


 49. 13d6 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Södra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 476128 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 16 Södra Österbottens välfärdsområde, 005 Alajärvi, 16 005 Itäinen (001), 16 005 Läntinen (002), ..., 16 989 Ähtäri (001) (102)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Anne / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Aninko-Rajala Ulla / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Behm Niina / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Berg Tuomas / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, ..., Yli-Kaatiala Johanna / VKK / Södra Österbottens välfärdsområde (410)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 50. 13d7 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 585984 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 17 Österbottens välfärdsområde, 231 Kaskö, 17 231 Kaskö (001), 280 Korsnäs, ..., 17 946 Kimo (009) (137)
  3. Kandidatens nummer: Airaksinen-Rajala Oili / SDP / Österbottens välfärdsområde, Ala-Heikkilä Sari / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Minna / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Pirjo / SDP / Österbottens välfärdsområde, ..., Leponen Tuula / MSK / Österbottens välfärdsområde (408)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 51. 13d8 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Mellersta Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 203617 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 18 Mellersta Österbottens välfärdsområde, 074 Halso, 18 074 Halsuan Kunta (001), 217 Kannus, ..., 18 924 Veteli (001) (32)
  3. Kandidatens nummer: Autio Tiina / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Batman Mehmet / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Boberg-Santala Linda / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Elo Johanna / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, ..., Rytioja Pirjo / VKK / Mellersta Österbottens välfärdsområde (362)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 52. 13d9 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Norra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1051857 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 19 Norra Österbottens välfärdsområde, 009 Alavieska, 19 009 Kirkonkylä (001), 069 Haapajärvi, ..., 19 977 Pohjoinen (002) (159)
  3. Kandidatens nummer: Ahl Kristina / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ahlholm Jani / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Aho Jari / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ala-aho Tuula / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, ..., Lokka Junes / E637 / Norra Österbottens välfärdsområde (636)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 53. 13da -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Kajanalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 242310 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 20 Kajanalands välfärdsområde, 105 Hyrynsalmi, 20 105 Kirkonkylä (001), 20 105 Luvankylä (002), ..., 20 777 Ämmänsaari (006) (45)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Keijo / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Bäckman Markku / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Forsberg Jorma / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Haataja Atte / SDP / Kajanalands välfärdsområde, ..., Heikkinen Esa / VKK / Kajanalands välfärdsområde (379)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 54. 13db -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Lapplands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 487326 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 21 Lapplands välfärdsområde, 047 Enontekis, 21 047 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu (001), 21 047 Kaaresuvanto (002), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (104)
  3. Kandidatens nummer: Aikio Ara / SDP / Lapplands välfärdsområde, Alamommo Jaakko / SDP / Lapplands välfärdsområde, Antinkaapo Niina / SDP / Lapplands välfärdsområde, Aro Lasse / SDP / Lapplands välfärdsområde, ..., Yritys Inkeri / YL1 / Lapplands välfärdsområde (425)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 55. 13dc -- Röstberättigade utlänningar och utlänningar som röstat efter välfärdsområde och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29783 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Välfärdsområde och kommunform: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 213 Landsbygdskommuner (83)
  4. Uppgifter: Röstberättigade utlänningar, totalt, Röstberättigade utlänningar, övriga EU land, Röstberättigade utlänningar, Island och Norge, Röstberättigade utlänningar, annat land, ..., Utlänningar som röstat, annat land (8)


 56. 13dd -- Personer som röstat på Finlands beskickningar utomlands och på finska fartyg efter kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12235 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Röstningsställe: TOTALT, Representationer, Fartyg, EUROPA, ..., Australien (75)
  4. Uppgifter: Röstande, (1)


 57. 13de -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50302 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Välfärdsområde och kommunform: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 213 Landsbygdskommuner (83)
  4. Uppgifter: Alla förhandsröstningsställen, totalt, Kommunalhus/stadshus, Bibliotek i köpcentrum, Bibliotek annanstans än i köpcentrum, ..., Brev (21)


 58. 13df -- Valmansföreningarnas namn och antal röster samt antalet kandidater och fullmäktigeplatser i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14014 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Valmansföreningarna: Totalt, Mellersta Nylands välfärdområde / Totalt, Mellersta Nylands välfärdområde / Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista, Mellersta Nylands välfärdområde / Satu Haaparanta, ..., Lapplands välfärdområde / Lapin Sitoutumattomat -yhteislista (32)
  3. Uppgifter: Röstetal totalt, Antalet kandidater, Antal invalda, (3)


 59. 13dg -- Jämförelsetal och antal röster efter vällfärdsområde och parti i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57699 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Antalet kandidater, Största jämförelsetal, Minsta jämförelsetal, ..., Minsta rösttal (6)


 60. 13fc -- Antalet röster till kandidater som bor i samma kommun och rösternas andel kommunvis i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45274 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Välfärdsområde och kandidater hemkommun: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 407 Lappträsk, ..., 976 Övertorneå (314)
  3. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Röstetal totalt, Valdeltagande, ..., Antal invalda (8)