Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 13bl -- Antalet kandidater och deras genomsnittsålder partivis efter välfärdsområde och kommun i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126184 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Välfärdsområde och kommun: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 976 Övertorneå (375)
  4. Uppgifter: Antalet kandidater, Fullmäktigeledamot, Medelålder, (3)


 2. 13bm -- Kandidater efter åldersgrupp samt välfärdsområde och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12642 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 3. 13bn -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Östra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 150938 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Johanna / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Ahola Riitta / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Eloranta Anna-Mari / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Emeleus Birgitte / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, ..., Wahrman Kalevi / FKP / Östra Nylands välfärdsområde (371)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 4. 13bq -- Kandidater efter åldersgrupp samt parti och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12326 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 5. 13br -- Kommunala fullmäktigeledamöter och riksdagsledamöter bland kandidaterna i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25680 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Av de invalda riksdagsmän, Fullmäktigeledamot, (3)


 6. 13bt -- Kandidaternas ålder efter parti och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29317 Ändrad senast: 20220114 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SDP, SAF, SAML, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20, ..., 90 (71)
  4. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, (1)


 7. 13bv -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Östra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 255263 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), 407 Lappträsk, ..., 01 753 Box (007) (48)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Johanna / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Ahola Riitta / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Eloranta Anna-Mari / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, Emeleus Birgitte / SDP / Östra Nylands välfärdsområde, ..., Wahrman Kalevi / FKP / Östra Nylands välfärdsområde (371)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 8. 13bw -- Välfärdsområdesvalet uppgifter om röstning, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 365056 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  3. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, Förhandsröstningsprocenten (5)


 9. 13bx -- Välfärdsområdesvalet uppgifter om röstning, kasserade röstsedlar efter röstningsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 317120 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  3. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (11)


 10. 13by -- Välfärdsområdesvalet partiernas väljarstöd, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3507381 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Röstningsområde: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 01 018 Askola (001), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (1978)
  4. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antalet kandidater, Andel av kandidater, %, Röstetal totalt, Andel av röster, ..., Andel av förhandsröster, % (6)


 11. 13c1 -- Antal invalda och procentuella andelar efter parti och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49329 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Andel av förhandsröster, %, ..., Andel av invalda, % (6)


 12. 13c2 -- Invalda efter åldersgrupp samt kön och parti i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19035 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  4. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Av de invalda riksdagsmän, Fullmäktigeledamot, (3)


 13. 13c3 -- Invalda efter åldersgrupp samt kön och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19262 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Ålder på valdagen: Totalt, 18, 19, 20 - 24, ..., 65 - (13)
  3. Kandidatens kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Antal invalda, Av de invalda riksdagsmän, Fullmäktigeledamot, (3)


 14. 13c4 -- Kasserade röstsedlar efter orsak och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23161 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Välfärdsområde och kommunform: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 213 Landsbygdskommuner (83)
  3. Uppgifter: Förkastade röstsedlar, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)


 15. 13c6 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Mellersta Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 217847 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aarnio Anu / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eloranta Olavi / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eskelinen Niko / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Fahlström Seppo / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, ..., Haaparanta Satu / E536 / Mellersta Nylands välfärdsområde (535)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 16. 13c7 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Västra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 297287 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Juri / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aho Jarmo / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Ahonvala Riikka / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aitola Minna / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, ..., Tallqvist Jan / USLU / Västra Nylands välfärdsområde (748)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 17. 13c8 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Vanda och Kervo välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 205471 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Atzmon Maiju / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Ben Richard / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bruun Susanna / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bäckström Lars-Peter / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, ..., Hovinen Jari / E498 / Vanda och Kervo välfärdsområde (497)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 18. 13c9 -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Egentliga Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 303107 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Anitta / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alanko Kaarlo / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alari Tatu / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alho Niina / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, ..., Mäkelä Teemu / E743 / Egentliga Finlands välfärdsområde (742)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 19. 13ca -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Satakunta välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 193740 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahokangas Petri / SDP / Satakunta välfärdsområde, Alenius Sinikka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Antila Jukka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Bergroth-Lampinen Diana / SDP / Satakunta välfärdsområde, ..., Kankkonen Taru / VSY / Satakunta välfärdsområde (495)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 20. 13cb -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Egentliga Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 193618 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahlqvist Leila / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Alijärvi Pirjo / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arminen Mikko / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arola Otto / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, ..., Uotila Jenni / E477 / Egentliga Tavastlands välfärdsområde (476)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 21. 13cc -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Birkalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 280531 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Jussi-Pekka / SDP / Birkalands välfärdsområde, Ala-Herttuala Marika / SDP / Birkalands välfärdsområde, Aleksovski Atanas / SDP / Birkalands välfärdsområde, Alosaimi Abdullah / SDP / Birkalands välfärdsområde, ..., Virtanen Timo / E725 / Birkalands välfärdsområde (724)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 22. 13cd -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 209209 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Al-Hajj Abdulhafedh / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Alatalo Riitta-Raakel / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Aslamaa Martti / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Basboga Alettin / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, ..., Tirkkonen Taru / VKK / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde (516)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 23. 13ce -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Kymmenedalens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 166730 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Arto / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arola Sami / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arvila Tuija / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Brask Nina / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, ..., Soiri Miika / VKK / Kymmenedalens välfärdsområde (415)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 24. 13cf -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Södra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162076 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Arvela Eeva / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Byckling Leena / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Cederström Kirsti / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Forsman Tero / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, ..., Oikkonen Anu / PKPY / Södra Karelens välfärdsområde (398)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 25. 13cg -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Södra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149137 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aholainen Markku / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hakkarainen Juha / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Harmoinen Jorma / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hassinen Riitta / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, ..., Maczulskij Toni / E370 / Södra Savolax välfärdsområde (369)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 26. 13ch -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Norra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 222736 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aallosvirta Veijo / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Aholainen Anne / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Airaksinen Tanja / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Backnäs Teemu / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, ..., Vesterinen Eeva-Liisa / E562 / Norra Savolax välfärdsområde (561)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 27. 13ci -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Norra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 197294 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ainasto Päivi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eloranta Satu-Sisko / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eronen Virpi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eskelinen Seppo / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, ..., Ward Riitta / VKK / Norra Karelens välfärdsområde (487)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 28. 13cj -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Mellersta Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 254482 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahtamo Alina / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Asp-Dalfidan Katri / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Autio Mauno / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Blom Jari / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, ..., Viitala Markus / VKK / Mellersta Finlands välfärdsområde (630)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 29. 13ck -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Södra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172599 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahonen Anne / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Aninko-Rajala Ulla / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Behm Niina / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Berg Tuomas / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, ..., Yli-Kaatiala Johanna / VKK / Södra Österbottens välfärdsområde (410)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 30. 13cl -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162405 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Airaksinen-Rajala Oili / SDP / Österbottens välfärdsområde, Ala-Heikkilä Sari / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Minna / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Pirjo / SDP / Österbottens välfärdsområde, ..., Leponen Tuula / MSK / Österbottens välfärdsområde (408)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 31. 13cm -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Mellersta Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 153037 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Autio Tiina / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Batman Mehmet / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Boberg-Santala Linda / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Elo Johanna / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, ..., Rytioja Pirjo / VKK / Mellersta Österbottens välfärdsområde (362)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 32. 13cn -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Norra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 263352 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Ahl Kristina / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ahlholm Jani / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Aho Jari / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ala-aho Tuula / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, ..., Lokka Junes / E637 / Norra Österbottens välfärdsområde (636)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 33. 13cp -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Kajanalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 147432 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aaltonen Keijo / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Bäckman Markku / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Forsberg Jorma / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Haataja Atte / SDP / Kajanalands välfärdsområde, ..., Heikkinen Esa / VKK / Kajanalands välfärdsområde (379)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 34. 13cq -- Kandidaterna i välfärdsområdesvalet Lapplands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164177 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Kandidatens nummer: Aikio Ara / SDP / Lapplands välfärdsområde, Alamommo Jaakko / SDP / Lapplands välfärdsområde, Antinkaapo Niina / SDP / Lapplands välfärdsområde, Aro Lasse / SDP / Lapplands välfärdsområde, ..., Yritys Inkeri / YL1 / Lapplands välfärdsområde (425)
  3. Fullmäktigeledamot: Totalt, Fullmäktigeledamot, Ej fullmäktigeledamot, (3)
  4. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, Jämförelsetal, (4)


 35. 13cr -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Mellersta Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 491202 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 02 Mellersta Nylands välfärdsområde, 106 Hyvinge, 02 106 Vieremä (001), 02 106 Sahanmäki (002), ..., 02 858 Kellokoski Itäinen (015) (74)
  3. Kandidatens nummer: Aarnio Anu / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eloranta Olavi / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Eskelinen Niko / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, Fahlström Seppo / SDP / Mellersta Nylands välfärdsområde, ..., Haaparanta Satu / E536 / Mellersta Nylands välfärdsområde (535)
  4. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, (3)


 36. 13cs -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Västra Nylands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1125979 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 03 Västra Nylands välfärdsområde, 049 Esbo, 03 049 Morby (001), 03 049 Jofs-Kirstibrinken (002), ..., 03 927 Etelä-Vihti (008) (143)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Juri / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aho Jarmo / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Ahonvala Riikka / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, Aitola Minna / SDP / Västra Nylands välfärdsområde, ..., Tallqvist Jan / USLU / Västra Nylands välfärdsområde (748)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 37. 13ct -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Vanda och Kervo välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 497932 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 04 Vanda och Kervo välfärdsområde, 092 Vanda, 04 092 Tavastberga (101), 04 092 Tavastby (102), ..., 04 245 Lapila (009) (80)
  3. Kandidatens nummer: Atzmon Maiju / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Ben Richard / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bruun Susanna / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, Bäckström Lars-Peter / SDP / Vanda och Kervo välfärdsområde, ..., Hovinen Jari / E498 / Vanda och Kervo välfärdsområde (497)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 38. 13cu -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Egentliga Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1242244 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 05 Egentliga Finlands välfärdsområde, 019 Aura, 05 019 Aura (001), 202 S:t Karins, ..., 05 918 R-omr 001 (001) (162)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Anitta / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alanko Kaarlo / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alari Tatu / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, Alho Niina / SDP / Egentliga Finlands välfärdsområde, ..., Mäkelä Teemu / E743 / Egentliga Finlands välfärdsområde (742)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 39. 13cv -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Satakunta välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 469212 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 06 Satakunta välfärdsområde, 050 Eura, 06 050 Eura (001), 06 050 Kauttua (002), ..., 06 886 Kullaa (004) (80)
  3. Kandidatens nummer: Ahokangas Petri / SDP / Satakunta välfärdsområde, Alenius Sinikka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Antila Jukka / SDP / Satakunta välfärdsområde, Bergroth-Lampinen Diana / SDP / Satakunta välfärdsområde, ..., Kankkonen Taru / VSY / Satakunta välfärdsområde (495)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 40. 13cw -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Egentliga Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 385462 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 07 Egentliga Tavastlands välfärdsområde, 061 Forssa, 07 061 Teatteritalo (001), 07 061 Heikka (002), ..., 07 981 R-omr 001 (001) (62)
  3. Kandidatens nummer: Ahlqvist Leila / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Alijärvi Pirjo / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arminen Mikko / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Arola Otto / SDP / Egentliga Tavastlands välfärdsområde, ..., Uotila Jenni / E477 / Egentliga Tavastlands välfärdsområde (476)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 41. 13cx -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Birkalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1449989 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 08 Birkalands välfärdsområde, 020 Ackas, 08 020 Toijalan läntinen (001), 08 020 Toijalan itäinen (002), ..., 08 980 Kuru (011) (200)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Jussi-Pekka / SDP / Birkalands välfärdsområde, Ala-Herttuala Marika / SDP / Birkalands välfärdsområde, Aleksovski Atanas / SDP / Birkalands välfärdsområde, Alosaimi Abdullah / SDP / Birkalands välfärdsområde, ..., Virtanen Timo / E725 / Birkalands välfärdsområde (724)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 42. 13cy -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 460853 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 09 Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, 016 Asikkala, 09 016 Asikkala (001), 081 Gustav Adolfs, ..., 09 781 Kirkonkylä (001) (71)
  3. Kandidatens nummer: Al-Hajj Abdulhafedh / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Alatalo Riitta-Raakel / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Aslamaa Martti / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Basboga Alettin / SDP / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, ..., Tirkkonen Taru / VKK / Päijänne-Tavastlands välfärdsområde (516)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 43. 13cz -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Kymmenedalens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 374924 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 10 Kymmenedalens välfärdsområde, 075 Fredrikshamn, 10 075 Alakaupunki (001), 10 075 Husula (002), ..., 10 935 Virojoki (003) (73)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Arto / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arola Sami / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Arvila Tuija / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, Brask Nina / SDP / Kymmenedalens välfärdsområde, ..., Soiri Miika / VKK / Kymmenedalens välfärdsområde (415)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 44. 13d1 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Södra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 281186 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 11 Södra Karelens välfärdsområde, 153 Imatra, 11 153 Vuoksenniska (001), 11 153 Tuulikallio (002), ..., 11 831 Kirjamoi (004) (50)
  3. Kandidatens nummer: Arvela Eeva / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Byckling Leena / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Cederström Kirsti / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, Forsman Tero / SDP / Södra Karelens välfärdsområde, ..., Oikkonen Anu / PKPY / Södra Karelens välfärdsområde (398)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 45. 13d2 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Södra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 306974 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 12 Södra Savolax välfärdsområde, 046 Enonkoski, 12 046 Enonkoski (001), 097 Hirvensalmi, ..., 12 768 Lohilahti (002) (65)
  3. Kandidatens nummer: Aholainen Markku / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hakkarainen Juha / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Harmoinen Jorma / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, Hassinen Riitta / SDP / Södra Savolax välfärdsområde, ..., Maczulskij Toni / E370 / Södra Savolax välfärdsområde (369)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 46. 13d3 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Norra Savolax välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 716097 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 13 Norra Savolax välfärdsområde, 140 Idensalmi, 13 140 Eteläinen (001), 13 140 Hernejärvi (002), ..., 13 925 Vieremä (001) (117)
  3. Kandidatens nummer: Aallosvirta Veijo / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Aholainen Anne / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Airaksinen Tanja / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, Backnäs Teemu / SDP / Norra Savolax välfärdsområde, ..., Vesterinen Eeva-Liisa / E562 / Norra Savolax välfärdsområde (561)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 47. 13d4 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Norra Karelens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 434870 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 14 Norra Karelens välfärdsområde, 090 Heinävesi, 14 090 Etelä-Heinävesi (001), 14 090 Pohjois-Heinävesi (002), ..., 14 848 Läntinen (003) (72)
  3. Kandidatens nummer: Ainasto Päivi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eloranta Satu-Sisko / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eronen Virpi / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, Eskelinen Seppo / SDP / Norra Karelens välfärdsområde, ..., Ward Riitta / VKK / Norra Karelens välfärdsområde (487)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 48. 13d5 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Mellersta Finlands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 715126 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 15 Mellersta Finlands välfärdsområde, 077 Hankasalmi, 15 077 Asema (001), 15 077 Kirkonkylä (002), ..., 15 992 Sumiainen (006) (101)
  3. Kandidatens nummer: Ahtamo Alina / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Asp-Dalfidan Katri / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Autio Mauno / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, Blom Jari / SDP / Mellersta Finlands välfärdsområde, ..., Viitala Markus / VKK / Mellersta Finlands välfärdsområde (630)
  4. Uppgifter: Förhandsröster, Röstetal totalt, Andel av röster, (3)


 49. 13d6 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Södra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 476128 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 16 Södra Österbottens välfärdsområde, 005 Alajärvi, 16 005 Itäinen (001), 16 005 Läntinen (002), ..., 16 989 Ähtäri (001) (102)
  3. Kandidatens nummer: Ahonen Anne / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Aninko-Rajala Ulla / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Behm Niina / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, Berg Tuomas / SDP / Södra Österbottens välfärdsområde, ..., Yli-Kaatiala Johanna / VKK / Södra Österbottens välfärdsområde (410)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 50. 13d7 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 585984 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 17 Österbottens välfärdsområde, 231 Kaskö, 17 231 Kaskö (001), 280 Korsnäs, ..., 17 946 Kimo (009) (137)
  3. Kandidatens nummer: Airaksinen-Rajala Oili / SDP / Österbottens välfärdsområde, Ala-Heikkilä Sari / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Minna / SDP / Österbottens välfärdsområde, Andrejeff Pirjo / SDP / Österbottens välfärdsområde, ..., Leponen Tuula / MSK / Österbottens välfärdsområde (408)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 51. 13d8 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Mellersta Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 203617 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 18 Mellersta Österbottens välfärdsområde, 074 Halso, 18 074 Halsuan Kunta (001), 217 Kannus, ..., 18 924 Veteli (001) (32)
  3. Kandidatens nummer: Autio Tiina / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Batman Mehmet / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Boberg-Santala Linda / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, Elo Johanna / SDP / Mellersta Österbottens välfärdsområde, ..., Rytioja Pirjo / VKK / Mellersta Österbottens välfärdsområde (362)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 52. 13d9 -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Norra Österbottens välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1051857 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 19 Norra Österbottens välfärdsområde, 009 Alavieska, 19 009 Kirkonkylä (001), 069 Haapajärvi, ..., 19 977 Pohjoinen (002) (159)
  3. Kandidatens nummer: Ahl Kristina / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ahlholm Jani / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Aho Jari / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, Ala-aho Tuula / SDP / Norra Österbottens välfärdsområde, ..., Lokka Junes / E637 / Norra Österbottens välfärdsområde (636)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 53. 13da -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Kajanalands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 242310 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 20 Kajanalands välfärdsområde, 105 Hyrynsalmi, 20 105 Kirkonkylä (001), 20 105 Luvankylä (002), ..., 20 777 Ämmänsaari (006) (45)
  3. Kandidatens nummer: Aaltonen Keijo / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Bäckman Markku / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Forsberg Jorma / SDP / Kajanalands välfärdsområde, Haataja Atte / SDP / Kajanalands välfärdsområde, ..., Heikkinen Esa / VKK / Kajanalands välfärdsområde (379)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 54. 13db -- Kandidaterna efter röstningsområde i välfärdsområdesvalet Lapplands välfärdsområde, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 487326 Ändrad senast: 20220201 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstningsområde: 21 Lapplands välfärdsområde, 047 Enontekis, 21 047 Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu (001), 21 047 Kaaresuvanto (002), ..., 21 976 Raanujärvi (003) (104)
  3. Kandidatens nummer: Aikio Ara / SDP / Lapplands välfärdsområde, Alamommo Jaakko / SDP / Lapplands välfärdsområde, Antinkaapo Niina / SDP / Lapplands välfärdsområde, Aro Lasse / SDP / Lapplands välfärdsområde, ..., Yritys Inkeri / YL1 / Lapplands välfärdsområde (425)
  4. Uppgifter: Röstetal totalt, Förhandsröster, Andel av röster, (3)


 55. 13dc -- Röstberättigade utlänningar och utlänningar som röstat efter välfärdsområde och kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29783 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Välfärdsområde och kommunform: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 213 Landsbygdskommuner (83)
  4. Uppgifter: Röstberättigade utlänningar, totalt, Röstberättigade utlänningar, övriga EU land, Röstberättigade utlänningar, Island och Norge, Röstberättigade utlänningar, annat land, ..., Utlänningar som röstat, annat land (8)


 56. 13dd -- Personer som röstat på Finlands beskickningar utomlands och på finska fartyg efter kön i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12235 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Röstningsställe: TOTALT, Representationer, Fartyg, EUROPA, ..., Australien (75)
  4. Uppgifter: Röstande, (1)


 57. 13de -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och välfärdsområde i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50302 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Röstberättigades kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Välfärdsområde och kommunform: Totalt, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 213 Landsbygdskommuner (83)
  4. Uppgifter: Alla förhandsröstningsställen, totalt, Kommunalhus/stadshus, Bibliotek i köpcentrum, Bibliotek annanstans än i köpcentrum, ..., Brev (21)


 58. 13df -- Valmansföreningarnas namn och antal röster samt antalet kandidater och fullmäktigeplatser i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14014 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Valmansföreningarna: Totalt, Mellersta Nylands välfärdområde / Totalt, Mellersta Nylands välfärdområde / Uudenmaan sitoutumattomien Keski-Uudenmaan yhteislista, Mellersta Nylands välfärdområde / Satu Haaparanta, ..., Lapplands välfärdområde / Lapin Sitoutumattomat -yhteislista (32)
  3. Uppgifter: Röstetal totalt, Antalet kandidater, Antal invalda, (3)


 59. 13dg -- Jämförelsetal och antal röster efter vällfärdsområde och parti i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57699 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Parti: Totalt, SAML, SDP, CENT, ..., Valmansföreningar (21)
  3. Uppgift om inval: Totalt, Invald, På reservplats, Ej invald, (4)
  4. Välfärdsområde: Totalt, Östra Nylands välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde, Västra Nylands välfärdsområde, ..., Lapplands välfärdsområde (22)
  5. Uppgifter: Röstetal totalt, Antalet kandidater, Största jämförelsetal, Minsta jämförelsetal, ..., Minsta rösttal (6)


 60. 13fc -- Antalet röster till kandidater som bor i samma kommun och rösternas andel kommunvis i välfärdsområdesvalet, 2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45274 Ändrad senast: 20220316 08.00

  1. År: 2022, (1)
  2. Välfärdsområde och kandidater hemkommun: Totalt, 01 Östra Nylands välfärdsområde, 018 Askola, 407 Lappträsk, ..., 976 Övertorneå (314)
  3. Uppgifter: Röstberättigade, Röstande, Röstetal totalt, Valdeltagande, ..., Antal invalda (8)