Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ge -- Den offentliga sektorns arbetsställen efter landskap och typ av offentligt organ, 2013-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-19
Den offentliga sektorns arbetsställen (st.):
antal
Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken):
henkilötyövuosina
Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe:
henkilötyövuosina
2023-12-19
2022-12-19
Statistikcentralen, statistik över regional företagsverksamhet
001_11ge_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 1 Totalt 9

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Statligt ämbetsverk , Kommun ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Akaa , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 330

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000

Notera:

Databastabellerna över de offentliga samfundens arbetsställen har avbrott i tidsserien fr.o.m. statistikåret 2021. Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt andingsmeddelande.
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift

Uppgifter

Den offentliga sektorns arbetsställen (st.)

Den offentliga sektorns arbetsställen (st.)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe

Löntagare vid den offentliga sektorns arbetsställen (årsverken)/arbetsställe