Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

116b -- Bostadshushåll och bostadsbefolkning efter bostadshushållets storlek, bostadens rumsantal och bostadens hustyp, 2005-2021

Välj variabler

Ja
2022-04-28
Antal bostadshushåll:
antal
Antal personer i bostadshushållet:
antal
2023-04-28
2020-05-20
Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden
001_116b_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 rum , 2 rum ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bostadshushåll , 1 person , 2 personer ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I statistiken används i hela tidsserien områdesindelningen från 1.1.2022 Uppgifterna om inkorporerade kommuner har sammanslagits . Ett undantag är Längelmäkis partiella sammanslagning med Orivesi och Jämsä med början 2006. Åren 1985-2005 hela befolkningen i Längelmäki sammanslogs med Jämsä. Uppgifterna är därför inte allsidig jämförbara i tidsserien för landskapen Birkaland och Mellersta Finland, Övre Birklands och Jämsä ekonomiska regioner samt Jämsä och Orivesi kommuner.
Den 1 januari 2009 överfördes ett område på 29,1 km2 från Sibbo kommun till Helsingfors. Till följd av detta ändrades kommungränsen mellan Helsingfors och Sibbo och gränsen mellan Helsingfors ekonomiska region och Borgå ekonomiska region.
Från år 2005 baserar sig hustypen på byggnadsklassificeringen 2018.