Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 11zr -- Uppvärmning av bostäder efter byggnadstyp, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16718 Ändrad senast: 20221215 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Energikälla: Trä, Torv, Kol, Tung brännolja, ..., Totalt (10)
  3. Byggnadstyp: Totalt, Bostadsbyggnader, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, ..., Fritidsbostadshus (6)
  4. Uppgifter: Förbrukning av uppvärmningsenergi i bostadsbyggnader, GWh, Förbrukning av uppvärmningsenergi i bostadsbyggnader, TJ, (2)


 2. 11zs -- Energiförbrukning inom boende, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19536 Ändrad senast: 20221215 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Energikälla: Trä, Torv, Kol, Tung brännolja, ..., Totalt (10)
  3. Energianvändning: Totalt, Rumsuppvärmning, Hushållsapparater, Belysning, ..., Uppvärmning av bruksvatten (8)
  4. Uppgifter: Energiförbrukning inom boende, GWh, Energiförbrukning inom boende, TJ, (2)