Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11zr -- Uppvärmning av bostäder efter byggnadstyp, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16718 Ändrad senast: 20221215 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Energikälla: Trä, Torv, Kol, Tung brännolja, ..., Totalt (10)
  3. Byggnadstyp: Totalt, Bostadsbyggnader, Fristående småhus, Rad- och kedjehus, ..., Fritidsbostadshus (6)
  4. Uppgifter: Förbrukning av uppvärmningsenergi i bostadsbyggnader, GWh, Förbrukning av uppvärmningsenergi i bostadsbyggnader, TJ, (2)


 2. 11zs -- Energiförbrukning inom boende, 2008-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19536 Ändrad senast: 20221215 08.00

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2021 (14)
  2. Energikälla: Trä, Torv, Kol, Tung brännolja, ..., Totalt (10)
  3. Energianvändning: Totalt, Rumsuppvärmning, Hushållsapparater, Belysning, ..., Uppvärmning av bruksvatten (8)
  4. Uppgifter: Energiförbrukning inom boende, GWh, Energiförbrukning inom boende, TJ, (2)