Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13dj -- Antalet bostadsaktiebolag efter byggnadsår och storområde, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25718 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  3. Storområde: Hela landet, Södra Finland, Västra Finland, Östra Finland, Norra Finland (5)
  4. Byggnadsår: Alla år, -1959, 1960-1969, 1970-1979, ..., 2010- (8)
  5. Uppgifter: Antal i urvalsramen, Antal i statistiken, (2)


 2. 13jw -- Bostadsaktiebolagens resultaträkningsposter efter byggnadsår, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111444 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Resultaträkningspost: FASTIGHETENS INTÄKTER, Skötselvederlag från aktieägarna, k3001 Skötselvederlag för bostadslägenheter, k3002 Skötselvederlag för affärs- och kontorslägenheter, ..., k3320 DIREKTA SKATTER TOTALT (58)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Byggnadsår: Alla år, -1959, 1960-1969, 1970-1979, ..., 2010- (8)
  5. Uppgifter: Resultaträkningspostens värde (cent/m2/mån.), (1)


 3. 13jx -- Bostadsaktiebolagens resultaträkningsposter efter storområde, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 103962 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Resultaträkningspost: FASTIGHETENS INTÄKTER, Skötselvederlag från aktieägarna, k3001 Skötselvederlag för bostadslägenheter, k3002 Skötselvederlag för affärs- och kontorslägenheter, ..., k3320 DIREKTA SKATTER TOTALT (58)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Storområde: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Södra Finland, ..., Norra Finland (7)
  5. Uppgifter: Resultaträkningspostens värde (cent/m2/mån.), (1)


 4. 13jy -- Resultaträkningsposter för bostadsaktiebolag med transaktioner efter byggnadsår, 2009-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 92564 Ändrad senast: 20230613 08.00

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2022 (14)
  2. Resultaträkningspost: FASTIGHETENS INTÄKTER, Skötselvederlag från aktieägarna, k3001 Skötselvederlag för bostadslägenheter, k3002 Skötselvederlag för affärs- och kontorslägenheter, ..., k3312 Skatteåterbäringar (45)
  3. Hustyp: Hustyp totalt, Radhus, Flervåningshus, (3)
  4. Byggnadsår: Alla år, -1959, 1960-1969, 1970-1979, ..., 2010- (8)
  5. Uppgifter: Resultaträkningspostens värde (cent/m2/mån.), (1)