Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13dj -- Antalet bostadsaktiebolag efter byggnadsår och storområde, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Antal i urvalsramen:
Antal
Antal i statistiken:
Antal
2024-06-13
2021-12-03
Statistikcentralen, bostadsaktiebolagens ekonomi
001_13dj_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla år , -1959 , 1960-1969 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Hustyp

Klassificeringen indelar byggnaderna i olika typer. I statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi används klasserna flervåningshus och radhus.

Uppgifter

Antal i urvalsramen

Antalet bostadsaktiebolag i urvalsramen.

Antal i statistiken

Antalet bostadsaktiebolag i statistikmaterialet.