Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13jx -- Bostadsaktiebolagens resultaträkningsposter efter storområde, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Resultaträkningspostens värde (cent/m2/mån.):
senttiä/m2/kk
2024-06-13
2022-03-22
Statistikcentralen, bostadsaktiebolagens ekonomi
001_13jx_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTIGHETENS INTÄKTER , Skötselvederlag från aktieägarna , k3001 Skötselvederlag för bostadslägenheter ,

Valda 0 Totalt 58

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hela landet , Huvudstadsregionen , Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen) ,

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Hustyp

Klassificeringen indelar byggnaderna i olika typer. I statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi används klasserna flervåningshus och radhus.