Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13jy -- Resultaträkningsposter för bostadsaktiebolag med transaktioner efter byggnadsår, 2009-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-13
Resultaträkningspostens värde (cent/m2/mån.):
senttiä/m2/kk
2024-06-13
2022-03-22
Statistikcentralen, bostadsaktiebolagens ekonomi
001_13jy_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTIGHETENS INTÄKTER , Skötselvederlag från aktieägarna , k3001 Skötselvederlag för bostadslägenheter ,

Valda 0 Totalt 45

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla år , -1959 , 1960-1969 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken ... sekretessbelagd uppgift Resultaträkningspostens värde täcks om det finns färre än 2 observationer.

Hustyp

Klassificeringen indelar byggnaderna i olika typer. I statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi används klasserna flervåningshus och radhus.