Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11zt -- Förtjänstnivåindex 1964=100, 1964Q1-2023Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24619 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. Kvartal: 1964Q1, 1964Q2, 1964Q3, 1964Q4, ..., 2023Q3* (239)
  2. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1964=100, (1)


 2. 11zu -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000Q1-2023Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21171 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q3* (95)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Statens budgetekonomi, Lokalförvaltning, Privata och övriga, (4)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Medellön, (1)


 3. 11zw -- Index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp enligt arbetsgivarsektor, 2010Q1-2022Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45275 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2022Q4 (52)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Statens budgetekonomi, Lokalförvaltning, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., 9 Övriga arbetstagare (10)
  4. Uppgifter: Index för ordinarie förtjänst 2010=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, Index för ordinarie förtjänst 2015=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, (2)


 4. 122j -- Förtjänstnivåindex 1964=100, 1964-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7413 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. År: 1964, 1965, 1966, 1967, ..., 2022 (59)
  2. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1964=100, (1)


 5. 122k -- Genomsnittlig månadslön efter arbetsgivarsektor och kön, 2000-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8253 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Statens budgetekonomi, Lokalförvaltning, Privata och övriga, (4)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Uppgifter: Medellön, (1)


 6. 122m -- Index för ordinarie förtjänst standardvägd efter huvudyrkesgrupp enligt arbetsgivarsektor, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17534 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Statens budgetekonomi, Lokalförvaltning, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Yrkesklassificeringen 2010: SSS Totalt, 1 Chefer, 2 Specialister, 3 Experter, ..., 9 Övriga arbetstagare (10)
  4. Uppgifter: Index för ordinarie förtjänst 2010=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, Index för ordinarie förtjänst 2015=100 standardvägd efter huvudyrkesgrupp, (2)


 7. 13dz -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005Q1-2023Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 580545 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2023Q3* (75)
  2. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  3. Näringsgrensindelningen 2008: A Jordbruk och skuksbruk, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning, 13-15 Tekstilvaru-, kläder- och läderindustri, ..., 9491 Verksamhet i religiösa samfund (45)
  4. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Förtjänstnivåindex 2015=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, ..., Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent (8)


 8. 13ea -- Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänst enligt näringsgren (TOL 2008), 2005-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 149202 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  3. Näringsgrensindelningen 2008: A Jordbruk och skuksbruk, C Tillverkning, 10-11 Livsmedels- och dryckerframställning, 13-15 Tekstilvaru-, kläder- och läderindustri, ..., 9491 Verksamhet i religiösa samfund (45)
  4. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Förtjänstnivåindex 2015=100, Index för ordinarie förtjänst 2005=100, ..., Index för ordinarie förtjänst, årsförändringsprocent (8)


 9. 13ru -- Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, 1995Q1-2023Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 430840 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2023Q3* (115)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Statens budgetekonomi, Lokalförvaltning, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1995=100, Förtjänstnivåindex 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Förtjänstnivåindex 2015=100, ..., Real index, årsförändringsprocent (12)


 10. 13rv -- Förtjänstnivåindex, index för ordinarie förtjänst och real index enligt arbetsgivarsektor, 1995-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115623 Ändrad senast: 20231108 08.00

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2022 (28)
  2. Arbetsgivarsektor: Alla Löntagare, Statens budgetekonomi, Lokalförvaltning, Den privata sektorn, Övriga (5)
  3. Löneform: Totalt, Timavlönade, Månadsavlönade, (3)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Förtjänstnivåindex 1995=100, Förtjänstnivåindex 2005=100, Förtjänstnivåindex 2010=100, Förtjänstnivåindex 2015=100, ..., Real index, årsförändringsprocent (12)