Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 12a9 -- Språkval bland elever som slutfört årskurserna 1-9 inom den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisning, läsår 2020/2021 -- läsår 2021/2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6471412 Ändrad senast: 20221013 08.00

  1. År: Läsår 2020/2021, Läsår 2021/2022, (2)
  2. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Läroanstaltens undervisningsspråk: finska, svenska, finska/svenska, engelska, ..., Totalt (6)
  4. Studerat språk: finska, svenska, samiska, engelska, ..., estniska (13)
  5. Årskurs: Totalt, Årskurs 1, Årskurs 2, Årskurs 3, ..., Påbyggnadsundervisning (11)
  6. Omfattningen av studierna i språket: A1-språk, A2-språk, B1-språk, B2-språk, ..., Totalt (6)
  7. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  8. Uppgifter: Antal som genomfört språkstudier, Antal som slutfört årskursen, (2)


 2. 12aa -- Språkval bland dem som slutfört lärokursen inom grundläggande utbildning för vuxna, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 162527 Ändrad senast: 20221013 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Lappland (18)
  3. Läroanstaltens undervisningsspråk: finska, svenska, finska/svenska, Totalt, (4)
  4. Studerat språk: finska, svenska, engelska, spanska, ..., tyska (6)
  5. Omfattningen av studierna i språket: A1-språk, A2-språk, B1-språk, B2-språk, ..., Totalt (6)
  6. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  7. Uppgifter: Antal som genomfört språkstudier, De som slutfört grundläggande utbildning för vuxna, (2)


 3. 12ad -- Främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 70025 Ändrad senast: 20221215 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, (3)
  5. Uppgifter: Studerande, Svenska, Finska, Tyska, ..., Annat språk, % (25)


 4. 139d -- Antal främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33747 Ändrad senast: 20221215 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Antal främmande språk: 0, 1, 2, 3, ..., Total (8)
  5. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, (3)
  6. Uppgifter: Studerande, (1)


 5. 139p -- Andel av antalet främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32505 Ändrad senast: 20221215 08.00

  1. År: 2020, 2021, (2)
  2. Område: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Okänd (21)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, Okänd, (4)
  4. Utbildningsnivå: Totalt, 31 Gymnasieutbildning, 32 Yrkesutbildning, (3)
  5. Uppgifter: Studerande, Studerar inga språk, %, Att studera ett språk, %, Att studera två språk, %, ..., Studerar mer än fem språk, % (8)