Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12a9 -- Språkval bland elever som slutfört årskurserna 1-9 inom den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisning, läsår 2020/2021 -- läsår 2021/2022

Välj variabler

Ja
2022-10-13
Antal som genomfört språkstudier:
antal
Antal som slutfört årskursen:
antal
2023-10-13
2021-10-14
Statistikcentralen, Ämnesval
001_12a9_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: finska , svenska , samiska ,

Valda 0 Totalt 13

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Årskurs 1 , Årskurs 2 ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Från och med 2020 statistikförs grundskoleelevernas språkval enligt prestationerna under läsåret