Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12aa -- Språkval bland dem som slutfört lärokursen inom grundläggande utbildning för vuxna, 2020-2021

Välj variabler

Ja
2022-10-13
Antal som genomfört språkstudier:
antal
2023-10-13
2021-10-14
Statistikcentralen, Ämnesval
001_12aa_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma Från och med 2020 statistikförs språkval enligt prestationerna under läsåret