Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139d -- Antal främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-15
Studerande:
antal
2023-12-15
2022-12-15
Statistikcentralen, ämnesval
001_139d_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Estimerade andelar som läst engelska och svenska av studerande inom utbildningsområdet året i fråga. Inom parentes statistikåret samt modellens förmåga att rätt förutsäga uppgiften om språkstudier:
Gymnasieutbildning
- Engelska 3,1 % (2020, 98,0 %), 4,4 % (2021, 94,5 %)
- Svenska 3,2 % (2020, 98,5 %), 10,0 % (2021, 97,8 %)
Grundläggande yrkesutbildning:
- Engelska 23,8 % (2020, 73,7 %), 31,7 % (2021, 64,9 %)
- Svenska 22,6 % (2020, 89 %), 30,3 % (2021, 77,8 %)

Uppgifter

Studerande

Studerande