Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

139p -- Andel av antalet främmande språk som studerande på andra stadiet valt, 2020-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-15
Studerande:
antal
Studerar inga språk, %:
procent
Att studera ett språk, %:
procent
Att studera två språk, %:
procent
Studerar tre språk, %:
procent
Studerar fyra språk, %:
procent
Studerar fem språk, %:
procent
Studerar mer än fem språk, %:
procent
2023-12-15
2022-12-08
Statistikcentralen, ämnesval
004_139p_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Studerande , Studerar inga språk, % , Att studera ett språk, % ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken
Estimerade andelar som läst engelska och svenska av studerande inom utbildningsområdet året i fråga. Inom parentes statistikåret samt modellens förmåga att rätt förutsäga uppgiften om språkstudier:
Gymnasieutbildning
- Engelska 3,1 % (2020, 98,0 %), 4,4 % (2021, 94,5 %)
- Svenska 3,2 % (2020, 98,5 %), 10,0 % (2021, 97,8 %)
Grundläggande yrkesutbildning:
- Engelska 23,8 % (2020, 73,7 %), 31,7 % (2021, 64,9 %)
- Svenska 22,6 % (2020, 89 %), 30,3 % (2021, 77,8 %)

Uppgifter

Studerande

Studerande