Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13vp -- Kursutbildningens innehåll som andelar av kursutbildningstimmarna i intern och/eller extern utbildning, %, 2010-2020

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Innehållsområdets andel av kursutbildningstimmarna, %:
Procent
2028-03-24
2023-03-24
Statistikcentralen, CVTS, företagens personalutbildning
195_13vp_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: a1 , a3 , a5 ,

Valda 0 Totalt 12

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000