Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13vq -- Inverkningarna av begränsningarna till följd av coronapandemin på personalens kompetensutveckling, %, 2020

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Det fanns färre utbildningsmöjligheter för personalen än tidigare, %:
Procent
Färre deltog i utbildning jämfört med tidigare, %:
Procent
Färre utbildningsdagar än tidigare användes för att utveckla personalens kunnande, %:
Procent
Företagen anordnade utbildning som annars inte skulle finnas att tillgå, %:
Procent
Innehållen i utbildningen ändrades, %:
Procent
Mer utbildning än tidigare erbjöds i form av webb- eller hybridutbildning, %:
Procent
Mer utbildning än tidigare erbjöds som självstudier, %:
Procent
Kostnaderna för IKT-tjänster har ökat i och med utbildningsarrangemangen i anslutning till coronabegränsningarna, %:
Procent
Någon annan inverkan, %:
Procent
2028-03-24
2023-03-24
Statistikcentralen, CVTS, företagens personalutbildning
196_13vq_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Det fanns färre utbildningsmöjligheter för personalen än tidigare, % , Färre deltog i utbildning jämfört med tidigare, % , Färre utbildningsdagar än tidigare användes för att utveckla personalens kunnande, % ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

kaannos

Yrityksen toimiala.

Antal anställda

Företagets storleksklass baserat på antal anställda, 6 kategorier.