Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13xa -- Utbildningens innehåll som andelar av kursutbildningstimmarna efter företagets huvudnäringsgren och storlek, %, 2010-2020

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Andelen utbildningstimmar som är obligatoriska av alla utbildningstimmar, %:
Procent
2028-03-24
2023-03-23
Statistikcentralen, cvts, företagens personalutbildning
204_13xa_2020
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

kaannos

Yrityksen toimiala.

Antal anställda

Företagets storleksklass baserat på antal anställda, 6 kategorier.