Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12gb -- Priser på inhemska bränslen i energiproduktion (moms inte inkluderat), 1999Q3-2024Q1

Välj variabler

Ja
2024-06-11
Pris (eur/MWh):
euroa/megawattitunti
Pris, årsförändring (%):
prosenttia
2024-09-12
2020-12-10
Statistikcentralen, energipriser
001_12gb_2024q1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1999Q3 , 1999Q4 , 2000Q1 ,

Valda 1 Totalt 99

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Torv: Priset på stycketorv är uppskattning det andra kvartalet år 2008. Torv priser under andra kvartalet 2014 är också uppskattade.
Flis: Urval inkluderar både skogflis och industriflis med leverans. Priserna representerar inte hela landet.
Skogflis: Källa FOEX. Skogflis (Iikluderar krossade stubbar) levererad på användningsplats, köp och säljpriser med verkliga leveranser.