Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11t2 -- Inhemsk försäljning av oljeprodukter, 2017M01-2023M09

Välj variabler

Ja
2023-12-20
Inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton):
t
Inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3):
m3
Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton):
t
Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3):
m3
Inhemsk försäljning av öljeprodukter, glidande summa för 12 månader (ton):
t
Inhemsk försäljning av öljeprodukter, glidande summa för 12 månader (m3):
m3
Inhemsk försäljning av öljeprodukter, månadsförändring (%):
%
Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter, årsförändring (%):
%
Inhemsk försäljning av öljeprodukter, glidande summa för 12 månader, årsförändring (%):
%
Densitet av oljeprodukter (kg/m3):
kg/m3
2024-04-18
2019-03-28
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_11t2_2023m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton) , Inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3) , Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton) ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017M01 , 2017M02 , 2017M03 ,

Valda 1 Totalt 81

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totala oljeprodukter , Flytgas , Flytgas, bulkförsäljning till industrin ,

Valda 0 Totalt 27

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma