Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11t3 -- Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik, 2017M01-2023M09

Välj variabler

Ja
2023-12-20
Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton):
t
Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3):
m3
Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året (ton):
t
Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året (m3):
m3
Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik, glidande summa för 12 månader (ton):
t
Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik, glidande summa för 12 månader (m3):
m3
Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik, månadsförändring (%):
%
Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året, årsförändring (%):
%
Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik, glidande summa för 12 månader, årsförändring (%):
%
Densitet av oljeprodukter (kg/m3):
kg/m3
2024-04-18
2019-03-28
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_11t3_2023m09
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (ton) , Försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik (m3) , Kumulativ försäljning av oljeprodukter för utrikestrafik fr.o.m. början av året (ton) ,

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017M01 , 2017M02 , 2017M03 ,

Valda 1 Totalt 81

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma