Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12sv -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, 1960-2022*

Välj variabler

Ja
2023-04-17
Mängd (GWh):
GWh
Mängd, årsförändring (%):
Procent
Andel av totalkonsumtion (%):
Procent
2023-11-02
2020-12-21
Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning
001_12sv_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1960 , 1961 , 1962 ,

Valda 1 Totalt 63

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: SSS TOTALKONSUMTION AV ELEKTRICITET , 1 TOTALPRODUKTION AV ELEKTRICITET , 1.1 Vattenkraft ,

Valda 0 Totalt 16

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
- värdet noll
Konventionell kondenskraft innehåller toppgasturbiner, motorkraft samt andelen kondenskraft inom samproduktionen. Småskalig CHP är samproduktion av el och värme i liten skala. Siffrorna omfattar för närvarande el som enligt biogasregistret producerats i CHP-anläggningar. Totalkonsumtion och produktion vvviker från den totala mängd som Energiindustri r.f. publicerar, eftersom också produktionen av småskaliga CHP-anläggningar ingår. Uppgifterna för åren 1960-1969 härstammar från handels- och industriministeriets publikation 'Energiatilastot 1960-1975'.

År

* preliminär uppgift

År

2022*

* preliminär uppgift