Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11te -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder och kön, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott:
Antal
Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, %:
%
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt:
Antal
Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, %:
%
Personer i populationen:
Antal
Personer i urval:
Antal
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, antal i urvalet:
Antal
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, antal i urvalet:
Antal
2023-03-24
2019-03-21
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_11te_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott , Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, % , Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt ,

Valda 1 Totalt 8

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).
Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Läs mer i statistikens dokumentation.