Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ty -- Nöjd med livet bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter ålder, 2013-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Mycket nöjda (9-10):
Antal
Andelen mycket nöjda (9-10), %:
%
Nöjda (7-8):
Antal
Andelen nöjda (7-8), %:
%
Inte alls eller bara lite nöjda (0-6):
Antal
Inte alls eller bara lite nöjda (0-6), procentandel:
%
Personer i populationen:
Antal
Personer i urval:
Antal
Inte alls eller bara lite nöjda (0-6), antal i urvalet:
Antal
Nöjda (7-8), antal i urvalet:
Antal
Mycket nöjda (9-10), antal i urvalet:
Antal
Uppgift saknas, antal i urvalet:
Antal
2023-03-24
2019-03-28
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_11ty_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Mycket nöjda (9-10) , Andelen mycket nöjda (9-10), % , Nöjda (7-8) ,

Valda 1 Totalt 12

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 16 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2013 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).
Nöjd med livet på en skala mellan 0 (inte alls nöjd) och 10 (helt nöjd)
Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Läs mer i statistikens dokumentation.