Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11zy -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda i hushållsbefolkningen efter inkomstgrupp, 2015-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott:
Antal
Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, %:
%
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt:
Antal
Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, %:
%
Personer i populationen:
Antal
Personer i urval:
Antal
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, antal i urvalet:
Antal
Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt, antal i urvalet:
Antal
Hälsotillståndet okänt, antal i urvalet:
Antal
2023-03-24
2019-05-20
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_11zy_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott , Andelen som upplevt sitt hälsotillstånd som gott eller mycket gott, % , Personer som upplevt sitt hälsotillstånd som medelmåttigt, dåligt eller mycket dåligt ,

Valda 1 Totalt 9

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015 , 2016 , 2017 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . = urvalsgruppen har omfattat färre än 10 (procentfördelning) eller 30 fall (antal).
Inkomstgrupperna (kvintil) har bildats utgående från personer efter hushållens disponibla inkomst per konsumtionsenhet.
Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Läs mer i statistikens dokumentation.