Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

132a -- Hushållens subjektiv uppfattning om utkomst efter hushålls livsfas, 2004-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Hushåll i populationen:
Antal
Antalet personer:
Antal
Antalet barn:
Antal
Andelen hushåll med svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst, %:
%
Andelen personer i hushåll med svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst, %:
%
Andelen barn i hushåll med svårigheter eller stora svårigheter med sin utkomst, %:
%
Andelen hushåll med smärre svårigheter med sin utkomst, %:
%
Andelen personer i hushåll med smärre svårigheter med sin utkomst, %:
%
Andelen barn i hushåll med smärre svårigheter med sin utkomst, %:
%
Andelen hushåll som klarar av sin utkomst ganska enkelt, enkelt eller mycket enkelt, %:
%
Andelen personer i hushåll som klarar av sin utkomst ganska enkelt, enkelt eller mycket enkelt, %:
%
Andelen barn i hushåll som klarar av sin utkomst ganska enkelt, enkelt eller mycket enkelt, %:
%
2023-03-24
2021-01-26
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_132a_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hushåll i populationen , Antalet personer , Antalet barn ,

Valda 1 Totalt 12

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1 Enpersonhushåll , 2 Par utan barn ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
Datainsamlingssättet för undersökningen ändrades år 2022. På grund av ändringen av datainsamlingssättet kan det finnas osäkerheter i jämförbarheten mellan uppgifterna för år 2022 och uppgifterna för tidigare år. Läs mer i statistikens dokumentation.