Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

135u -- Hushållens syn på förändringen av den egna ekonomiska situationen under föregående år efter hushålls socioekonomisk ställning, 1991-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Hushåll i populationen:
Antal
Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, %:
%
Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, antalet:
Antal
Förändrats i en något bättre riktning jämfört med föregående år, %:
%
Förändrats i en något bättre riktning jämfört med föregående år, antalet:
Antal
Varit oförändrat jämfört med föregående år, %:
%
Varit oförändrat jämfört med föregående år, antalet:
Antal
Förändrats i en något sämre riktning jämfört med föregående år, %:
%
Förändrats i en något sämre riktning jämfört med föregående år, antalet:
Antal
Förändrats i en klart sämre riktning jämfört med föregående år, %:
%
Förändrats i en klart sämre riktning jämfört med föregående år, antalet:
Antal
Förändring jämfört med föregående år, uppgiften saknas, %:
%
Förändring jämfört med föregående år, uppgiften saknas, antalet:
Antal
2023-03-24
2021-04-21
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
001_135u_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hushåll i populationen , Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, % , Förändrats i en klart bättre riktning jämfört med föregående år, antalet ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1991 , 1992 , 1993 ,

Valda 1 Totalt 32

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 Företagare och jordbruksföretagare , 1.1 Jordbruksföretagare ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000