Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13xd -- Hushålls boenderymlighet enligt bostadens besittningsförhållande och livsfas, 2003-2021

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Hushåll i populationen:
Antal
Personer i populationen:
Antal
Barn i populationen:
Antal
Rumsantal per hushåll:
keskiarvo
Rumsantal per person:
keskiarvo
Andelen hushåll som bor rymligt, %:
%
Andelen personer som bor rymligt, %:
%
Andelen barn som bor rymligt, %:
%
Andelen trångbodda hushåll, %:
%
Andelen trångbodda personer, %:
%
Andelen trångbodda barn, %:
%
Andelen trångbodda hushåll (exkl. enpersonsenrummare), %:
%
Andelen trångbodda personer (exkl. enpersonsenrummare), %:
%
Andelen trångbodda barn (exkl. enpersonsenrummare), %:
%
2023-03-24
2023-03-24
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
205_13xd_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Hushåll i populationen , Personer i populationen , Barn i populationen ,

Valda 1 Totalt 14

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Samtliga hushåll , 1 Enpersonhushåll , 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
.. uppgift kan inte förekomma
. Uppgift inte tillgängligt eller alltför osäker att anges.

Uppgifter

Andelen hushåll som bor rymligt, %

Hushållet har åtminstone ett rum (inkl. separat kök) mer än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen personer som bor rymligt, %

Hushållet har åtminstone ett rum (inkl. separat kök) mer än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen barn som bor rymligt, %

Hushållet har åtminstone ett rum (inkl. separat kök) mer än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen trångbodda hushåll, %

Hushållet har färre rum (inkl. separat kök) än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU:s inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen trångbodda personer, %

Hushållet har färre rum (inkl. separat kök) än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU:s inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen trångbodda barn, %

Hushållet har färre rum (inkl. separat kök) än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU:s inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen trångbodda hushåll (exkl. enpersonsenrummare), %

Hushållet har färre rum (inkl. separat kök) än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU:s inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen trångbodda personer (exkl. enpersonsenrummare), %

Hushållet har färre rum (inkl. separat kök) än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU:s inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).

Andelen trångbodda barn (exkl. enpersonsenrummare), %

Hushållet har färre rum (inkl. separat kök) än det är nödvändig på basis av dess struktur. Definitionen enligt EU:s inkomst och levnadsförhållande statistik (EU-SILC).