Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13xs -- Kombinationer av dimensioner av risk för fattigdom eller social utestängning efter kön, 2018-2021

Välj variabler

Ja
2023-03-24
Alla personer i risk för fattigdom eller social utestängning:
Antal
Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, %:
Procent
Endast medlem i hushåll med låg inkomst, antal:
Antal
Endast medlem i hushåll med låg inkomst, %:
Procent
Endast medlem i hushåll med låg arbetsintensitet, antal:
Antal
Endast medlem i hushåll med låg arbetsintensitet, %:
Procent
Endast allvarlig materiell och social fattigdom:
Antal
Endast allvarlig materiell och social fattigdom, %:
Procent
Låg inkomst + låg arbetsintensitet:
Antal
Låg inkomst + låg arbetsintensitet, %:
Procent
Allvarlig materiell och social fattigdom + låg arbetsintensitet:
Antal
Allvarlig materiell och social fattigdom + låg arbetsintensitet, %:
Procent
Låg inkomst + allvarlig materiell och social fattigdom:
Antal
Låg inkomst + allvarlig materiell och social fattigdom, %:
Procent
Låg inkomst + allvarlig materiell och social fattigdom + låg arbetsintensitet:
Antal
Låg inkomst + allvarlig materiell och social fattigdom + låg arbetsintensitet, %:
Procent
2023-03-24
2023-03-24
Statistikcentralen, statistik över levnadsförhållanden
207_13xs_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla personer i risk för fattigdom eller social utestängning , Andelen personer i risk för fattigdom eller social utestängning, % , Endast medlem i hushåll med låg inkomst, antal ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken En person riskerar fattigdom eller social utestängning om hans eller hennes hushåll har låga inkomster, upplever allvarlig materiell och social fattigdom eller hör till ett hushåll med låg arbetsintensitet. Referenstidpunkten för indikatorn risk för fattigdom eller social utestängning (AROPE) är referensåret för inkomsterna. Av indikatorns tre delfaktorer baserar sig låg inkomst och låg arbetsintensitet på uppgifterna för referensåret för inkomsterna, allvarlig materiell och social fattigdom i sin tur på uppgifterna för undersökningsåret, som är året efter referensåret för inkomsterna. Indikatorn publiceras också av Eurostat. På Eurostats webbplats är referenstidpunkten för indikatorn undersökningsåret. År 2021 reviderade Eurostat definitionerna av låg arbetsintensitet och allvarlig materiell fattigdom som hör till indikatorn för risk för fattigdom eller social utestängning. I denna tabell ingår bara tidsserieuppgifterna enligt den nya definitionen fr.o.m. statistikåret 2015. Uppgifterna om risk för fattigdom eller social utestängning under perioden 2005-2019 finns enligt den gamla definitionen i arkivtabellerna för statistiken över levnadsförhållanden. Definitionsändringarna beskrivs i begreppen och definitionerna för statistiken över levnadsförhållanden.