Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
 1. 101 -- 1.1. Europaparlamentsvalen 1996-2019, uppgifter om röstning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 505098 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 02 Nylands valkrets, ..., 941 Vårdö (480)
  2. År: 2019, 2014, 2009, 2004, ..., 1996 (6)
  3. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, totalt, Röstberättigade, finska medborgare bosatta i Finland, Röstberättigade, finska medborgare bosatta utomlands, Röstberättigade, övriga EU-medborgare, ..., Förkastade röstsedlar (13)
  4. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 2. 102 -- 1.2. Europaparlamentsvalet 1996-2019, partiernas väljarstöd

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2078386 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Område: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 02 Nylands valkrets, ..., 941 Vårdö (480)
  2. År: 2019, 2014, 2009, 2004, ..., 1996 (6)
  3. Parti: Alla partier, SAML, GRÖNA, SDP, ..., Övriga (30)
  4. Väljarstödet för partier: Röstetal, Andel av röster, %, (2)
  5. Kön: Alla kandidater, Manliga kandidater, Kvinnliga kandidater, (3)


 3. 103 -- 2.1. Europaparlamentsvalet 2019, kandidater

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12690522 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Kandidat: Azaize Miikkael / CENT, Eskelinen Riku / CENT, Hatva Teuvo / CENT, Kaisanlahti Janne / CENT, ..., Lokka Junes / Valmansföreningarna (269)
  3. Uppgifter om röstning: Röstetal totalt, Andel av röster, Förhandsröster, Uppgift om inval, Kandidatens nummer (5)


 4. 104 -- 2.2. Kandidater och deras röstetal efter parti och valkrets i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44095 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Parti och kandidat: Totalt, CENT, Azaize Miikkael, Eskelinen Riku, ..., Lokka Junes (288)
  2. Valkrets: Hela landet, Helsingfors valkrets, Nylands valkrets, Egentliga Finlands valkrets, ..., Ålands valkrets (14)


 5. 105 -- 2.3. Kandidaternas röstetal i storleksordning samt jämförelsetal och uppgift om inval i Europaparlamentsval 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39356 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Kandidat: Heinäluoma Eero / SDP, Niinistö Ville / GRÖNA, Huhtasaari Laura / SAF, Hautala Heidi / GRÖNA, ..., Ronkola Sami / STL (269)
  2. Uppgifter om röstning: Röstetal, Andel av rösterna, Jämförelsetal, Uppgift om inval, (4)


 6. 106 -- 2.4. Invalda europarlamentariker och deras röstetal efter kommun i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52739 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets, kommun: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 941 Vårdö (364)
  2. Den invaldas namn: Heinäluoma Eero / SDP, Niinistö Ville / GRÖNA, Huhtasaari Laura / SAF, Hautala Heidi / GRÖNA, ..., Hakkarainen Teuvo / SAF (13)
  3. Antal: Röster för kandidat totalt, (1)


 7. 107 -- 2.5. Europaparlamentsvalet 2019, uppgifter om röstning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 694505 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Uppgifter om röstning: Röstberättigade, Röstande, Valdeltagande, Förhandsröstande, ..., Godkända förhandsröster (16)
  3. Kön: Kön totalt, Män, Kvinnor, (3)


 8. 108 -- 2.6. Europaparlamentsvalet 2019, partiernas väljarstöd

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2140807 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Röstningsområde: Hela landet, 01 Helsingfors valkrets, 091 Helsingfors, 091 001A Kronohagen A, ..., 941 001 Vårdö (2268)
  2. Parti: Totalt, CENT, SAF, SAML, ..., Valmansföreningarna (19)
  3. Väljarstödet för partier: Röster totalt, Andel av röster, %, Förhandsröster, Andel av förhandsröster, %, (4)
  4. Kön: Alla kandidater, Manliga kandidater, Kvinnliga kandidater, (3)


 9. 109 -- 2.7. Partiernas röstetal och valdeltagande kommunvis, röstningsaktivitet, förkastande sedlar samt förhandsröstande i Europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 133495 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets och kommun: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 941 Vårdö (364)
  2. Antal: Antal röster / Antal, Andel %, Förändringen från 2014 till 2019, (3)
  3. Parti och uppgifter om röstning: Totalt, CENT, SAF, SAML, ..., Förhandsröstande (22)


 10. 110 -- 2.8. Röstberättigade och röstande samt förhandsröstande efter kön kommunvis i Europaparlamentsvalen 2019 och 2014

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 121225 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets och kommun: Hela landet, Finska medborgare bosatta i Finland, Urbana kommuner, Tätortskommuner, ..., 05M Övriga EU-medborgare (420)
  2. Antal: Antal 2019, % 2019, Antal 2014, % 2014, (4)
  3. Uppgifter om röstning: Områden, Röstberättigade, totalt, Röstberättigade, män, Röstberättigade, kvinnor, ..., Förhandsröstande, kvinnor (10)


 11. 111 -- 9.2. Personer som röstat på Finlands representationer samt personer som röstat på fartyg efter kön i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12485 Ändrad senast: 2019-10-16

  1. Röstningsställe: Totalt, Representationer, Fartyg, Europa, ..., Australien (89)
  2. Väljaren: Totalt, Bosatta i Finland (inkl. övriga Eu medborgare), Finska medborgare bosatta utomlands, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)


 12. 112 -- 2.10. Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 51175 Ändrad senast: 2019-10-16

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. Uppgifter om val: Förhandsväljare totalt, Förhandsväljare bosatta i Finland (inkl. övriga Eu medborgare), Förhandsröstande finska medborgare bosatta utomlands, (3)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Förhandsröstningsställe: Alla förhandsröstningsställen, totalt, Kommun-/stadshus, Biblioteket i köpcentrum, Biblioteket annanstans än i köpcentrum, ..., Brev (21)


 13. 113 -- 2.11. Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i europaparlamentsvalet 2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12722 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Valkrets: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, ..., 053 Landsbygdskommuner (53)
  2. Avslagsorsak: Kasserat totalt, I valkuvertet flera eller annat en röstsedel, Valkuvertet försett med obehörig anteckning, Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg, ..., Blanka röstsedel (8)


 14. Europaparlamentsvalet 2014 - kartmaterial

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40483 Ändrad senast: 2014-06-11

  1. Kommun: Hela landet, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Övertorneå (321)
  2. Antal: Valdeltagande, Förändring i valdeltagande, Det parti som fått mest röster, SAML-väljarstödet, ..., Torvalds Nils / SFP (25)