Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 13lr -- Samarbete mellan företag och forskningsorganisationer efter näringsgren, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 304109 Ändrad senast: 20220429 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Samarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), Innovationssamarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), Annat samarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), ..., Formen av samarbete; någon annan, inte relevant, andel företag (%) (84)


 2. 12n1 -- Användning av data och digitalisering i företag efter näringsgrensgrupp och storleksklass, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 136871 Ändrad senast: 20200423 08.00

  1. År: 2018, (1)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73, B_C_D_E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Måttenhet: Andel företag, %, Antal företag, (2)
  6. Uppgifter: Antal företag, Åtminstone något av användningsändamålet för data har stor betydelse, Användning av data av högst någorlunda stor betydelse, Användning av data av högst liten betydelse, ..., Digitalisering vid distribution av produkter, gäller inte företag (77)


 3. 12n9 -- Användning av data och digitalisering i företag efter näringsgren, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 265985 Ändrad senast: 20200423 08.00

  1. År: 2018, (1)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-46-H-J-K-71-72-73, B_C_D_E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Måttenhet: Andel företag, %, Antal företag, (2)
  5. Uppgifter: Antal företag, Åtminstone något av användningsändamålet för data har stor betydelse, Användning av data av högst någorlunda stor betydelse, Användning av data av högst liten betydelse, ..., Digitalisering vid distribution av produkter, gäller inte företag (77)


 4. 13k6 -- Skyddsåtgärder och IPR aktiviteter i företag efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65444 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  3. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Patentansökan, andel företag (%), Nyttighetsmodellansökan, andel företag (%), Registrering av mönsterrätt, andel företag (%), ..., IPR från offentliga aktörer, antal företag (antal) (29)


 5. 13kb -- Innovationsverksamhet av företag efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 202522 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, (2)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Produktinnovationer (varor eller tjänster), andel företag (%), Innovationer för varor, andel företag (%), Innovationer för tjänster, andel företag (%), ..., Egen eller av andra beställd FoU, antal företag (antal) (77)


 6. 13kc -- Företag med produktinnovationer efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 73807 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Uppgifter: Företag med produktinnovationer, antal företag, Innovationer för varor, andel företag (%), Innovationer för tjänster, andel företag (%), Bara innovationer för varor, inte för tjänster, andel företag (%), ..., Produktinnovationer utvecklade av andra, antal företag (antal) (29)


 7. 13kd -- Finansiering och offentligt finansieringsstöd efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115924 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Kapitalfinansiering, andel företag (%), Fick inte kapitalfinansiering, andel företag (%), Ansökte inte kapitalfinansiering, andel företag (%), ..., Offentligt finansieringsstöd för innovationsverksamhet, antal företag (antal) (41)


 8. 13ke -- Samarbete efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 271811 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Samarbete, andel företag (%), Samarbete inom innovationsverksamhet, andel företag (%), Samarbete inom forsknings-och utvecklingsverksamhet (FoU), andel företag (%), ..., Internationella innovationssamarbete, antal företag (antal) (123)


 9. 13kg -- Samarbete inom innovationsverksamhet efter innovationssamarbetspartner och lokaliseringsort (av företagen med innovationssamarbete), 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 237590 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Samarbete inom forsknings-och utvecklingsverksamhet (FoU), andel företag (%), Samarbete inom annan innovationsverksamhet (exkl. FoU), andel företag (%), Innovationssamarbetspartner; konsultföretag, kommersiella laboratorier, andel företag (%), ..., Internationella innovationssamarbete, antal företag (antal) (118)


 10. 13kl -- Påverkande av lagstiftning på innovationsverksamhet efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 156667 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Produktsäkerhet/konsumentskydd, positive för innovationsverksamhet, andel företag (%), Produktsäkerhet/konsumentskydd, negativ för innovationsverksamhet, andel företag (%), Produktsäkerhet/konsumentskydd, ingen inverkan för innovationsverksamhet, andel företag (%), ..., Lagstiftning inte relevant för innovationer (55)


 11. 13km -- Miljöfördelar av innovationer efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111971 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), I företag; minskad material- eller vattenanvändning; betydande, andel företag (%), I företag; minskad material- eller vattenanvändning; inte betydande, andel företag (%), I företag; minskad material- eller vattenanvändning; nej, andel företag (%), ..., Vid användning av slutprodukten; förlänga en produkts livscykel, andel företag (%) (47)


 12. 13kn -- Faktorer i besluten att införa innovationer med miljöfördelar (betydande på miljöskyddet) efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84451 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Gällande miljölagstiftning; stor betydelse, andel företag (%), Gällande miljölagstiftning; medel betydelse, andel företag (%), Gällande miljölagstiftning; liten betydelse, andel företag (%), ..., Kraven i offentliga upphandlingsavtal; ingen betydelse, andel företag (%) (37)


 13. 13kp -- Betydelse av faktorer som gäller klimatförändringen efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 90800 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Offentliga sektorns åtgärder för klimatförändringen; stor betydelse, andel företag (%), Offentliga sektorns åtgärder för klimatförändringen; medel betydelse, andel företag (%), Offentliga sektorns åtgärder för klimatförändringen; liten betydelse, andel företag (%), ..., Nämnda faktorer som gäller klimatförändringen har ingen betydelse, antal företag (antal) (41)


 14. 13kx -- Skyddsåtgärder och IPR aktiviteter i företag efter näringsgren, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 102045 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Patentansökan, andel företag (%), Nyttighetsmodellansökan, andel företag (%), Registrering av mönsterrätt, andel företag (%), ..., IPR från offentliga aktörer, antal företag (antal) (29)


 15. 13ky -- Innovationsverksamhet av företag efter näringsgren, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 278670 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, (2)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Produktinnovationer (varor eller tjänster), andel företag (%), Innovationer för varor, andel företag (%), Innovationer för tjänster, andel företag (%), ..., Egen eller av andra beställd FoU, antal företag (antal) (77)


 16. 13kz -- Finansiering och offentligt finansieringsstöd efter näringsgren, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 170129 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Kapitalfinansiering, andel företag (%), Fick inte kapitalfinansiering, andel företag (%), Ansökte inte kapitalfinansiering, andel företag (%), ..., Offentligt finansieringsstöd för innovationsverksamhet, antal företag (antal) (41)


 17. 13l1 -- Samarbete efter näringsgren, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 418275 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Samarbete, andel företag (%), Samarbete inom innovationsverksamhet, andel företag (%), Samarbete inom forsknings-och utvecklingsverksamhet (FoU), andel företag (%), ..., Internationella innovationssamarbete, antal företag (antal) (123)


 18. 13l2 -- Påverkande av lagstiftning på innovationsverksamhet efter näringsgren, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 225894 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Produktsäkerhet/konsumentskydd, positive för innovationsverksamhet, andel företag (%), Produktsäkerhet/konsumentskydd, negativ för innovationsverksamhet, andel företag (%), Produktsäkerhet/konsumentskydd, ingen inverkan för innovationsverksamhet, andel företag (%), ..., Lagstiftning inte relevant för innovationer (55)


 19. 13l3 -- Betydelse av faktorer som gäller klimatförändringen efter näringsgren, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126819 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Offentliga sektorns åtgärder för klimatförändringen; stor betydelse, andel företag (%), Offentliga sektorns åtgärder för klimatförändringen; medel betydelse, andel företag (%), Offentliga sektorns åtgärder för klimatförändringen; liten betydelse, andel företag (%), ..., Nämnda faktorer som gäller klimatförändringen har ingen betydelse, antal företag (antal) (41)


 20. 13l4 -- Innovationsverksamhet av företag efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2008-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57526 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2008, 2010, 2012, 2014, ..., 2020 (7)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, (2)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Produktinnovationer (varor eller tjänster), andel företag (%), Innovationer för varor, andel företag (%), Innovationer för tjänster, andel företag (%), ..., Egen eller av andra beställd FoU, andel företag (%) (17)


 21. 13l6 -- Miljöfördelar av innovationer efter näringsgren, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 155515 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), I företag; minskad material- eller vattenanvändning; betydande, andel företag (%), I företag; minskad material- eller vattenanvändning; inte betydande, andel företag (%), I företag; minskad material- eller vattenanvändning; nej, andel företag (%), ..., Vid användning av slutprodukten; förlänga en produkts livscykel, andel företag (%) (47)


 22. 13l7 -- Faktorer i besluten att införa innovationer med miljöfördelar efter näringsgren (företag som evaluerade miljöfördelar av innovationer betydande på miljöskyddet), 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117876 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Gällande miljölagstiftning; stor betydelse, andel företag (%), Gällande miljölagstiftning; medel betydelse, andel företag (%), Gällande miljölagstiftning; liten betydelse, andel företag (%), ..., Kraven i offentliga upphandlingsavtal; ingen betydelse, andel företag (%) (37)


 23. 13lb -- Åtgärder på grund av coronapandemin efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84705 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Digitalisering av befintliga produkter eller nya digitala produkter, temporärt, andel företag (%), Digitalisering av befintliga produkter eller nya digitala produkter, tills vidare, andel företag (%), Digitalisering av befintliga produkter eller nya digitala produkter, inte åtgärder, andel företag (%), ..., Åtgärder med mera långvariga effekter på grund av coronapandemin, andel företag (%) (37)


 24. 13ln -- Företagens innovationsutgifter och omsättning från innovationer efter näringsgren, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64089 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Uppgifter: Egen FoU, miljoner euro, FoU beställt utanför företaget, miljoner euro, Andra innovationsutgifter (exkl. FoU), miljoner euro, Andra innovationsutgifter (exkl. FoU), den egna personalen, miljoner euro, ..., Andra innovationsutgifter (exkl. FoU) / utgifter för innovationsverksamhet (%) (20)


 25. 13lc -- Effekt av coronapandemin på företagets innovationsverksamhet efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 111166 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Innovationsverksamheten lades ned, temporärt, andel företag (%), Innovationsverksamheten lades ned, tills vidare, andel företag (%), Innovationsverksamheten lades ned, inte åtgärder, andel företag (%), ..., Coronapandemin hade långvariga effekter på innovationsverksamhet, andel företag (%) (49)


 26. 13lp -- Samarbete mellan företag och forskningsorganisationer efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass, 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 344282 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), Samarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), Innovationssamarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), Annat samarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), ..., Formen av samarbete; någon annan, inte relevant, antal företag (antal) (167)


 27. 13ld -- Åtgärder på grund av coronapandemin efter näringsgren, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 121350 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Digitalisering av befintliga produkter eller nya digitala produkter, temporärt, andel företag (%), Digitalisering av befintliga produkter eller nya digitala produkter, tills vidare, andel företag (%), Digitalisering av befintliga produkter eller nya digitala produkter, inte åtgärder, andel företag (%), ..., Åtgärder med mera långvariga effekter på grund av coronapandemin, andel företag (%) (37)


 28. 13lq -- Samarbete med forskningsorganisationer efter näringsgrensgrupp och företagets storleksklass (företag med samarbete), 2018-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 172197 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2018, 2020, (2)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Samarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), Innovationssamarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), Annat samarbete med forskningsorganisationer, andel företag (%), ..., Formen av samarbete; någon annan, inte relevant, andel företag (%) (84)


 29. 13le -- Effekt av coronapandemin på företagets innovationsverksamhet efter näringsgren, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 153005 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), Innovationsverksamheten lades ned, temporärt, andel företag (%), Innovationsverksamheten lades ned, tills vidare, andel företag (%), Innovationsverksamheten lades ned, inte åtgärder, andel företag (%), ..., Coronapandemin hade långvariga effekter på innovationsverksamhet, andel företag (%) (49)


 30. 13m6 -- Kompetensområdenas betydelse för företags innovationsverksamhet från inte viktiga (1) till mycket viktiga (5) och tillräcklighet av kompetens efter företagets storleksklass, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 227806 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Storleksklass: Totalt, 10 - 49 personer, 50 - 249 personer, 250 eller mer personer, (4)
  3. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, G46-H-J-K-M71-M72-M73 Tjänstesektorn, (3)
  4. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  5. Uppgifter: Antal företag (antal), FoU och teknologi, betydelse 5, tillräcklig kompetens, andel företag (%), FoU och teknologi, betydelse 5, inte tillräcklig kompetens, andel företag (%), FoU och teknologi, betydelse 4, tillräcklig kompetens, andel företag (%), ..., Någon annan kompetensområden, betydelse 1, inte tillräcklig kompetens, andel företag (%) (101)


 31. 13m7 -- Kompetensområdenas betydelse för företags innovationsverksamhet från inte viktiga (1) till mycket viktiga (5) och tillräcklighet av kompetens efter näringsgren, 2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 302732 Ändrad senast: 20220428 08.00

  1. År: 2020, (1)
  2. Industri: Alla näringsgrenar B-C-D-E-G46-H-J-K-M71-M72-M73, B-C-D-E Industrin totalt, B Utvinning av mineral, C Tillverkningsindustri, ..., M71-73 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, vetenskaplig forskning och utveckling och reklam och marknadsundersökning (62)
  3. Innovationsverksamhet: Alla företag, Företag med innovationsverksamhet, Inte innovationsverksamhet, (3)
  4. Uppgifter: Antal företag (antal), FoU och teknologi, betydelse 5, tillräcklig kompetens, andel företag (%), FoU och teknologi, betydelse 5, inte tillräcklig kompetens, andel företag (%), FoU och teknologi, betydelse 4, tillräcklig kompetens, andel företag (%), ..., Någon annan kompetensområden, betydelse 1, inte tillräcklig kompetens, andel företag (%) (101)