Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 122g -- Offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld, årligen, 1975-2022*

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16133 Ändrad senast: 20230421 08.00

    1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2022* (48)
    2. Sektor: S13 Offentliga samfund, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
    3. Uppgifter: EDP-underskott (-) / EDP-överskott (+), miljoner euro, EDP-skuld, miljoner euro, EDP-underskott (-) / EDP-överskott (+), förhållandet tilll BNP, %, EDP-skuld, förhållandet till BNP, %, (4)