Till toppen

StatFin

CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj tabell
UserManualScreenReader_Menu_Text
  1. 122g -- Offentliga sektorns EDP-underskott och -skuld, årligen, 1975-2021*

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15957 Ändrad senast: 20221021 08.00

    1. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021* (47)
    2. Sektor: S13 Offentliga samfund, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
    3. Uppgifter: EDP-underskott (-) / EDP-överskott (+), miljoner euro, EDP-skuld, miljoner euro, EDP-underskott (-) / EDP-överskott (+), förhållandet tilll BNP, %, EDP-skuld, förhållandet till BNP, %, (4)