Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
  1. 12a8 -- Massmediemarknaden i Finland, 1997-2022

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8062 Ändrad senast: 20231122 08.00

    1. Massmedie: Tidningar (7 - 1 -dagar i veckan), Gratistidningar, Tidskrifter, Böcker, ..., Direktmarknadsföring (13)
    2. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2022 (26)
    3. Uppgifter: Värdet av massmediemarknaden, miljoner euro, (1)