Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11l3 -- Personer som erhållt finskt medborgarskap efter tidigare medborgarskap, 1990-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 743012 Ändrad senast: 20230512 08.00

  1. Tidigare medborgarskap: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (208)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 0 - 4, 5 - 9, 10 - 14, ..., 75 - (17)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  5. Uppgifter: Personer som erhållt finskt medborgarskap, (1)


 2. 11l4 -- Personer som erhållt finskt medborgarskap efter åldersgrupp och kön enligt landskap, 2010-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22542 Ändrad senast: 20230512 08.00

  1. Landskap: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, ..., MK21 Åland (22)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2022 (13)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0 - 17, 18 - 34, 35 - 54, 55 - (5)
  5. Uppgifter: Personer som erhållt finskt medborgarskap, (1)


 3. 11l5 -- Personer som erhållt finskt medborgarskap efter födelseland och kön, 1990-2022

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 67686 Ändrad senast: 20230512 08.00

  1. Födelseland: TOTALT, Finland, UTLANDET TOTALT, EUROPA, ..., Okänt (210)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2022 (33)
  4. Uppgifter: Personer som erhållt finskt medborgarskap, (1)


 4. 11l6 -- Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter ålder och andra medborgarskapet, 2000-2022

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2646150 Ändrad senast: 20230512 08.00

  1. Andra medborgarskap: TOTALT, EUROPA, Nederländerna, Albanien, ..., Okänt (207)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2022 (23)
  3. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  4. Ålder: Totalt, 0, 1, 2, ..., 85 - (87)
  5. Uppgifter: Finska medborgare med dubbelt medborgarskap, (1)