Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ai -- Konsumenternas förtroende: Utsikter och förändringar, 1995M10-2023M11

Välj variabler

Ja
2023-11-27
Nettotal:
Nettotal
Medeltal:
Nettotal
Minvärde:
Nettotal
Maxvärde:
Nettotal
Utsikter:
-
Standardavvikelse:
Nettotal
Avvikelse från medeltalet:
Nettotal
Månadsförändring:
Nettotal
Årsförändring:
Nettotal
2023-12-27
2021-11-02
Statistikcentralen, konsumenternas förtroende
001_13ai_2023m11
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nettotal , Medeltal , Minvärde ,

Valda 1 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995M10 , 1995M11 , 1995M12 ,

Valda 1 Totalt 338

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 , B1 Egen ekonomi nu (nettotal) , B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) ,

Valda 0 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Utsikter: 1 = Mycket goda, 2 = Goda, 3 = Neutrala, 4 = Dåliga, 5 = Mycket dåliga. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.