Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11xu -- Special Aggrekats (2015=100), OECD, månadsuppgifter, 2015M01-2024M03

Välj variabler

Ja
2024-04-15
Indextal:
Indextal
Månadsförändring (%):
%
Månatlig inverkan (%-enh.):
Procentenhet
Årsförändring (%):
%
Årlig inverkan (%-enh.):
Procentenhet
2024-05-14
2019-05-14
Statistikcentralen, konsumentprisindex
001_11xu_2024m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 1 Totalt 111

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Konsumentprisindex , Alla poster utom livsmedel och energi , Livsmedel och alcoholfria drycker ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas
. uppgift saknas

Uppgifter

Indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Årsförändring (%)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).