Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

122p -- Årsförändring av konsumentprisindexet, månadsuppgifter, 1980M01-2024M03

Välj variabler

Ja
2024-04-15
Årsförändring (%):
%
2024-05-14
2019-05-14
Statistikcentralen, konsumentprisindex
001_122p_2024m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1980M01 , 1980M02 , 1980M03 ,

Valda 1 Totalt 531

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Årsförändring (%)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).