Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11jp -- Prisindex för egnahemshustomter 1985=100, kedjade serier, 1985Q1-2022Q3

Välj variabler

Ja
2022-11-18
Index:
indextal
Realprisindex:
indextal
2023-01-18
2018-12-04
Statistikcentralen, fastighetspriser
001_11jp_2022q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1985Q1 , 1985Q2 , 1985Q3 ,

Valda 1 Totalt 151

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

Vanhojen omakotitalojen hintaindeksin alueluokitus

Uppgifter

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Realprisindex

Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.