Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

11k3 -- Prisindex för nya egnahemshus 2010=100, 2009Q1-2022Q3

Välj variabler

Ja
2022-11-18
Index:
indextal
Kvartalsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
2023-02-17
2018-12-04
Statistikcentralen, fastighetspriser
001_11k3_2022q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009Q1 , 2009Q2 , 2009Q3 ,

Valda 1 Totalt 55

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Viktstrukturen för prisindexet för nya egnahemshus är från år 2009. Avsikten är att indexets basår och struktur uppdateras under åren 2022 och 2023 så att de bättre motsvarar det nuvarande marknadsläget.

Uppgifter

Index

Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.

Kvartalsförändring, %

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).