Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11l7 -- Stenkolsförbrukning, 1970-2023*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12355 Ändrad senast: 20240201 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2023* (54)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (5)


 2. 11l8 -- Stenkolsförbrukning, 2000Q1-2023Q4*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27747 Ändrad senast: 20240201 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q4* (96)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), ..., Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (10)


 3. 11l9 -- Stenkolsförbrukning, 2000M01-2023M12*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59461 Ändrad senast: 20240201 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M12* (288)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), ..., Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (11)


 4. 11la -- Stenkolslagret, 2006M01-2023M12

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28931 Ändrad senast: 20240201 08.00

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M12 (216)
  2. Uppgifter: Stenkolslagret i slutet av månaden (1 000 t), Stenkolslagret i slutet av månaden, månadsförändring (%), Stenkolslagret i slutet av månaden, årsförändring (%), (3)