Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 11l7 -- Stenkolsförbrukning, 1970-2022*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12257 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2022* (53)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (5)


 2. 11l8 -- Stenkolsförbrukning, 2000Q1-2023Q1*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27521 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2023Q1* (93)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), ..., Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (10)


 3. 11l9 -- Stenkolsförbrukning, 2000M01-2023M03*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 58670 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2023M03* (279)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), ..., Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (11)


 4. 11la -- Stenkolslagret, 2006M01-2023M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27980 Ändrad senast: 20230502 08.00

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2023M03 (207)
  2. Uppgifter: Stenkolslagret i slutet av månaden (1 000 t), Stenkolslagret i slutet av månaden, månadsförändring (%), Stenkolslagret i slutet av månaden, årsförändring (%), (3)