Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 125j -- Läroanstalter, 2005-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33103869 Ändrad senast: 20240403 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (311)
  3. Ägartyp: Totalt, Privat, Staten, Kommunen, ..., Landskapet Åland (6)
  4. Undervisningsspråk: Totalt, finska, svenska, finska/svenska, ..., Annat språk (7)
  5. Läroanstaltsyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Övriga läroanstalter (22)
  6. Uppgifter: Antalet läroanstalter, Studerande, (2)


 2. 125k -- Grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och folkhögskolor med uppmätt storlek på läroanstalter, 2005-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1353866 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (311)
  3. Läroanstaltsyp: Grundskolor, årskurs 1-6, Grundskolor, årskurs 7-9, Grundskolor, årskurs 1-9, Gymnasier, ..., Folkhögskolor (7)
  4. Läroanstaltens storlek: Läroanstalter, totalt, Läroanstalter, 1-19 studenter, Läroanstalter, 20-49 studenter, Läroanstalter, 50-99 studenter, ..., Läroanstalter, över 1000 studenter (8)
  5. Uppgifter: Antalet läroanstalter, (1)


 3. 125l -- Utbildningsanordnare efter kommun och ägartyp, 2005-2023

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 166722 Ändrad senast: 20240403 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (311)
  3. Ägartyp: Totalt, Privat, Staten, Kommunen, ..., Landskapet Åland (6)
  4. Uppgifter: Antalet utbildningsanordnare, (1)


 4. 13wq -- Förändringar i läroanstalter från föregående år inom skolväsendet efter läroanstaltstyp, 2005-2023

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 983652 Ändrad senast: 20240215 08.00

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2023 (19)
  2. Läroanstaltsyp: Totalt, Grundskolor, Specialskolor på grundskolenivå, Gymnasier, ..., Övriga läroanstalter (22)
  3. Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Utlandet (286)
  4. Uppgifter: Nedlagd läroanstalter, Sammanslog läroanstalter, Ny läroanstalter, (3)