Till toppen

StatFin

De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj tabell
You are now in the first main page of PxWeb, where the goal is to select a table. You may find your table by seach or by drilling down in the menu three.
 1. 133n -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och landskap, läsår 2018/2019 -- läsår 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21011 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningslandskap: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., Utlandet (21)
  3. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, Läsår 2020/2021, (3)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildn. sektorn i landskapet, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 2. 133p -- Avbrott inom utbildningssektor och i examensinriktad utbildning efter kommun, läsår 2018/2019 -- läsår 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 74286 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. Utbildningskommun: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavus, ..., Okänd (233)
  3. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, Läsår 2020/2021, (3)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (3)


 3. 133u -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, personer under 25 år inom yrkesutbildning, läsår 2018/2019 -- läsår 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18398 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  2. examen inom eget utbildningsområde, %: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Okända (13)
  3. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, Läsår 2020/2021, (3)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 4. 13ez -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 1 (Nationella utbildningsklassificeringen), läsår, 2018/2019 -- 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25620 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. År: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, (3)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. examen inom eget utbildningsområde, %: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Okända (13)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 5. 13f2 -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och utbildningsområde, nivå 2 (Nationella utbildningsklassificeringen), läsår, 2018/2019 -- 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40185 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. År: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, (3)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. Utbildningsområden: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De konstnärliga områdena, ..., Okända (30)
  4. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  5. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, Avbrutit examensinriktad utbildning helt, %, (4)


 6. 13f8 -- Studieavbrott inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbilding, 2000/2001 -- 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10877 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. År: 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, ..., 2020/2021 (21)
  2. Uppgifter: Gymnasieutbildning (riktad till ungdomar), Yrkesutbildning (riktad till ungdomar / yrkesinriktade grundexamina), Yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina), Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina), (4)


 7. 13jc -- Avbrott i utbildningen efter utbildningssektor och åldersgrupp, läsår 2018/2019 -- läsår 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15654 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, Läsår 2020/2021, (3)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Ålder: Totalt, 16, 17, 18, ..., 50 - (11)
  4. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  5. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen av avbrott 20.9., Avbrutit studierna inom utbildningssektorn, %, (2)


 8. 13ji -- Avbrott i utbildningsområde efter utbildningssektor, läsår 2018/2019 -- läsår 2020/2021

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29063 Ändrad senast: 20230320 08.00

  1. År: Läsår 2018/2019, Läsår 2019/2020, Läsår 2020/2021, (3)
  2. Utbildningssektor: Totalt, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Universitetsutbildning (5)
  3. Utbildningsområde: Totalt, Allmänbildande utbildning, De pedagogiska områdena, De humanistiska och konstnärliga områdena, ..., Okända (13)
  4. Uppgifter: Antal studerande vid beräkningen 20.9., antal, Examen inom eget utbildningsområde, %, Studerat inom eget utbildningsområde, %, Avbrutit studierna i utbildningsområdet inom utbildningssektorn, %, ..., Avbrutit examensinriktad utbildning helt, % (10)